Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477. Här finns en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns Juridiska institutionen, där omkring 200 personer har sin anställning.

Anställningen omfattar 35 procent av heltid. Tillträde 190201 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter:

Du har kontakt med såväl blivande som antagna studenter till Juridiska Fakultetens tre internationella masterprogram. Du bistår kursföreståndare och kursadministratörer i det administrativa arbetet riktat mot alla tre masterprogrammens studenter. Dessutom bistår du kursföreståndare och kursadministratör i det administrativa arbetet riktat mot en juridisk kurs inom Socionomprogrammet i Uppsala, Rätt och socialt arbete 28 hp. Du kommer att ha kontakt med verksamma jurister både inom och utom fakulteten. Huvudsakliga arbetsuppgifter är arkivering, framtagning och distribution av kursmaterial, schemaläggning och gruppindelning, kontakter med studenter, kursråd och kursvärdering, närvarorapportering, administration av universitetets interaktiva, webbaserade kommunikationssystem, tentamensadministration, organisering av studiebesök och andra studierelaterade evenemang.

Kvalifikationskrav:

Som sökande är du aktivt studerande på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Du bör ha god kännedom om juristprogrammets upplägg och pedagogiska idé. Goda kunskaper i svenska och mycket goda kunskaper i engelska krävs, både skriftliga och muntliga. Då arbetet innebär dagliga kontakter både med studenter och med anställd personal är det viktigt att du fungerar inom arbetslaget. Du bör ha god initiativförmåga samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper. Dessutom bör du ha stor social kompetens, då merparten av studentgruppen utgör internationella studenter. Dessa har inte har samma kontaktnät i Sverige som kanske övriga studenter på Juristprogrammet har.

Villkor

Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap. §10).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 190201 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 200131

Anställningarnas omfattningar: 35 %

Upplysningar om anställningen lämnas av amanuenskollegiets ordförande Camilla Gollbo via e-post: camilla.gollbo@jur.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2018. UFV-PA 2018/3518.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 35%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3518
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2018-11-20

Takaisin avoimiin työpaikkoihin