Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Institutionen har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner kronor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi och intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Nu söker IKV en vikarierande universitetslektor i vårdvetenskap, för en tidsbegränsad anställning på deltid (30 %), t.om 2025-06-30.

Arbetsuppgifter
Undervisning och administration inom specialistsjuksköterskeprogrammet. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration samt handledning och examination av studenters examensarbeten. Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav
Avlagd forskarutbildning inom medicinsk vetenskap, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet samt ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. För denna anställning krävs att du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning och att du har mångårig erfarenhet av sjukvård. Du måste kunna undervisa på svenska.

Önskvärt/meriterande
Tidigare erfarenhet av undervisning och handledning vid specialistsjuksköterskeprogrammet. Specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet med särskild vikt vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom vårdvetenskap.

Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10 Anställningsordning vid Uppsala Universitet.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci återfinns på vetenskapsområdets hemsida Riktlinjer och bedömningsgrunder.

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2025-06-30. Omfattning är 30%. Tillträde 2024-07-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: HR-generalist Higran Saghir, higran.saghir@uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 7e juni 2024, UFV-PA 2024/1725.

I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2024/1725
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb