Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Institutionen för moderna språk har cirka 65 anställda som bedriver forskning och utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå inom ett flertal språk och litteraturer. Vi utbildar omkring 3 000 studenter om året på våra drygt 150 kurser. I de flesta av våra språk bedriver vi undervisning och forskning inom både språk- och litteraturvetenskap. Inom ramen för ämnesområdet polska och slaviska språk ges kurser i språkfärdighet, språkvetenskap och litteraturvetenskap. Institutionen ger även Modersmålslärarutbildning i polska. Kurserna ges som fristående kurser och inom ramen för två program: Språkvetarprogrammet och Masterprogrammet i språk. Utbildning på forskarnivå ges i slaviska språk, med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.moderna.uu.se/

Arbetsuppgifter 
Undervisning, examination och administration på grundnivå. Till undervisning räknas även kursansvar och kursadministration. Undervisningen, som främst är IT-baserad, omfattar språkfärdighets-, översättning- och kulturinriktade moment, samt undervisning på kontrastiva språkfärdighetskurser för målgruppen modersmålslärare. I tjänsten ingår också administration. 

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning inom relevant ämnesområde eller har motsvarande kompetens och har visat pedagogisk skicklighet. Förmåga att undervisa på svenska och polska är ett krav, liksom tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här god kommunikations- och samarbetsförmåga, ansvarstagande och flexibilitet.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid en bred kompetens inom ämnesområdet polska samt dokumenterad erfarenhet av undervisning av polska på svenska vid universitet och högskolor. Starkt meriterande är även erfarenhet av undervisning av kontrastiva moment och översättning. Stor vikt kommer att läggas vid digital kompetens och erfarenhet av IT-baserad undervisning samt undervisning av polska som modersmål.

Vid urval bland behöriga sökande kommer främst praktisk erfarenhet av undervisning inom polska på grundnivå att bedömas. Därutöver kommer även pedagogisk skicklighet att beaktas. Prövningen av den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar.

Den som anställs förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Sökande ansvarar för att intyg är översatta till svenska eller engelska. Fullständig ansökan skall inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta: 

  • CV
  • Personligt brev
  • Kortfattad redovisning av pedagogiska och administrativa meriter

Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning.

Om anställningen 
Anställningen är ett vikariat till 2024-01-14. Omfattningen är deltid (50%). Tillträde den 2023-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande prefekt Maria Svensson, 018-471 14 36, maria.svensson@moderna.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 juni 2022, UFV-PA 2023/1977.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1977
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-06-19

Tillbaka till lediga jobb