Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) tillhör vetenskapsområdet för medicin och farmaci och har ca 160 anställda och runt 200 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.

Forskarlaget vid enheten för funktionell farmakologi och neurovetenskap studerar farmakologiska, genetiska och beteende aspekter relaterade till central reglering av födointag. Forskarlaget strävar efter att skapa en tvärvetenskaplig miljö med bra karriär möjlighet för doktorander och post doktorer. Enheten är överlag mycket produktivt med flera publikationer med hög impakt och högt antalet citeringar. Enhetens lärare undervisar i farmakologi vid läkarprogrammet, biomedicinarprogrammet, master program i biomedicin och ett antal andra kurser. Läs mer här: https://www.surgsci.uu.se/Forskning/forskningsomraden/funktionell-farmakologi-och-neurovetenskap/

Nu utlyser Funktionell farmakologi och neurovetenskap en doktorandplats!

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojekten berör analyser av beteende och genetisk data där förmågan att förstå medicinska och neurobiologiska samband är viktigt. Fokus kommer att ligga på interaktionerna (Candidate Gene-Environment (cG×E) interaction) mellan gener och miljö med fokus på psykisk hälsa, gaming, gambling och beroendesjukdomar. Vi har tillgång till omfattande patientmaterial som har bred karakterisering. Doktoranden ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning inom den överenskomna forskningstiden. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå till maximalt 20 %. 

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom biomedicin eller motsvarande, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi söker en person med god förmåga att arbeta med flera projekt samtidigt och som har stort intresse av betydande meritering under doktorandtiden. För tillsättning av doktorandplatsen krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenhet av biostatistik och/eller programmering är meriterande, så som erfarenhet av forskning inom neurovetenskap och medicin.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan ska innehålla
CV
Lista över relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten och liknande)
Personligt brev som beskriver dig själv, dina kunskaper och ditt forskningsintresse
Vi ser gärna att ansökningarna är på engelska

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Helgi Schiöth (helgi.schioth@neuro.uu.se)
För frågor om anställningsförfarandet, vänligen kontakta HR-generalist Louise Lundqvist (louise.lundqvist@uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2023, UFV-PA 2023/2082

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2082
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb