Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskapliga institutionen har bedrivit utbildning och forskning i 400 år. Institutionen utgör idag en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Den har ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Verksamheterna utgörs huvudsakligen av undervisning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen inom statsvetenskap och utvecklingsstudier. Därtill bedrivs det en omfattande forskning på nationell och internationell nivå vid institutionen. Läs mer om institutionens verksamhet på vår hemsida: www.statsvet.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Vi söker en postdoktor vars huvudsakliga arbetsuppgift (80%) är att bedriva forskning inom projektet ”Protecting Irregular Migrants in Europe: Institutions, Interests and Policies (Prime)”, finansierad av EU-kommissionens forskningsprogram Horizon Europe. I tjänsten ingår även 20% undervisning i statsvetenskap. Anställningen är tidsbegränsat till två år. Forskningen faller inom ramen för ämnesområdet migration och integration. Projektbeskrivningen finns att läsa här.
Arbetet innefattar forskningsuppgifter i enlighet med den projektplan som beviljats forskningsmedel från EU-kommissionen. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra och analysera intervjuer med personer som saknar uppehållstillstånd eller rättsligt status i Sverige (s.k. irreguljära migranter), samt med arbetsgivare och organisationer inom civilsamhället. Postdoktorn kommer ingå i en forskargrupp som leds av professor Joakim Palme. Forskargruppen avser att ha ett tätt samarbete i form av löpande kommunikation, regelbundna avstämningar och samförfattande av forskningsartiklar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i statsvetenskap eller annat för arbetsuppgifterna lämpligt samhällsvetenskapligt (motsvarande) ämne alternativt en utländsk examen som bedöms likvärdig. Examenskravet ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Ett krav för tjänsten är mycket goda kunskaper inom kvalitativ forskning och datainsamling. Dessa kunskaper ska kunna demonstreras genom erfarenhet från utbildning, avhandlingsarbete, undervisning eller publikation i tidskrift. Projektet använder känsliga persondata och ställer därför mycket höga krav på att följa gällande forskningsetiska lagstiftning, varvid den sökande måste kunna förhålla sig till god forskningssed i alla delar av forskningsprojektet. Mycket god kunskap i både engelska och svenska i tal och skrift är ett krav. Eftersom tjänsten innefattar 20% undervisning måste även postdoktorn kunna undervisa i statsvetenskap och handleda examensarbeten/uppsatser. Undervisningserfarenhet är ett krav. I övrigt värderas personliga egenskaper högt vid tillsättningen av tjänsten. Vi söker en person som är strukturerad, engagerad, flexibel och har en förmåga att arbeta såväl självständigt som med andra.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är meriterande om den sökande har erfarenhet av kvalitativ migrations- och/eller integrationsforskning.  Det är även meriterande om den sökande har erfarenheter av att arbeta med personliga intervjuer. Det gäller också om den sökande har tidigare erfarenhet av att intervjua personer som saknar giltigt uppehållstillstånd eller rättslig status (irreguljära migranter).

Ansökan
Till ansökan bifogas doktorsavhandlingen, endast en för utlysningen relevant publikation (om sådan finns utöver avhandlingen), CV och ett personligt brev. Det personliga brevet ska kortfattat redogöra för hur den sökande ser att tidigare kunskaper kan tänkas komma till användning i projektet, samt varför avhandlingen och/eller den bifogade publikationen är relevant för utlysningen. Ansökan ska även kortfattat redogöra för den sökandes pedagogiska kompetens och undervisningserfarenhet. Kontaktuppgifter till två referenser ska lämnas som kan verifiera både metodkunskaper och undervisningskompetens.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år med möjlighet till förlängning upp till högst tre år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tjänsten utgörs av 80% forskning och 20% undervisning. Tillträde 1 maj 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lutz Gschwind,e-post:  lutz.gschwind@statsvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/324.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-04-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-05-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/324
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb