Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i skogsekologi till programmet för växtekologi och evolution.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Projektbeskrivning
Projektet är finansierat av Skogssällskapet och SBDI och innefattar två delar som kommer att löpa parallellt över projekttiden. Den första delen omfattar att processa publicerade data kring svamps utbredning baserat på PacBio sekvenserade amplikon från eDNA och analysera effekten av olika rådatafiltrerings metoder på detekterade arters förekomst. Arbetet sker i samarbete med kollegor på SLU och syftar till att etablera rutiner för hantering och publicering av eDNA observationer i den svenska biodiversitets data infrastrukturen SBDI. Den andra delen innefattar att studera effekten av vildsvinsbök på marksvamp, markkol, och trädens tillväxt i det boreala landskapet. Insamling av markprover och borrkärnor från träd kommer att ske i flera regioner i södra sverige. Syftet är att förstå om vildsvinsbök kan påverka ekosystemfunktioner såsom kolinlagring i mark och träd genom att förändra marksvampsamhällena. Svamp-DNA från markprover kommer att användas för att karaktärisera svampsamhällena genom meta-barcoding. 

Arbetsuppgifter
Sammanställning, förekomstanalys och publicering av svamp amplikon data från eDNA  i SBDIs BioAtlas. Provta jord i skogar och genomföra DNA extraktioner, förbereda för sekvensering, och karaktärisering och beskrivning av sammansättning av boreala svampsamhällen baserat på meta-barcoding. Labbanalys av jordens kemiska sammansättning, samt markrespirationsmätningar i fält. Insamling av trädborrkärnor för tillväxtanalys. I tjänsten ingår även att genomföra statistisk dataanalys och att skriva vetenskapliga artiklar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ekologi eller inom närliggande relevant område. Kandidaten ska ha goda kunskaper i svampekologi, svamptaxonomi och boreala ekosystem, erfarenhet av att extrahera DNA från jordprover, samt kunna använda bioinformatiska verktyg för att beskriva svampsamhällen baserat på meta-barcoding data. Vi lägger vikt vid personliga egenskaper såsom organisatorisk förmåga och förmågan att leda projekt. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift. 

Meriterande
Tidigare erfarenhet av DNA-extrahering från skogsmark, kunskaper inom statistisk modellering, och dokumenterad färdighet i vetenskapligt skrivande (inkl. publicering i högt rankade internationella vetenskapliga tidskrifter). Körkort och att kunna läsa och skriva på svenska på en grundläggande nivå är meriterande.

Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning. Omfattningen är 100%. Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Forskare, Gustaf Granath, gustaf.granath@ebc.uu.se, +46 73 20 32 176.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kopia av din doktorandexamen, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2023 UFV-PA 2022/4793.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4793
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-02-10

Return to job vacancies