Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Anställningen är placerad vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE (www.u-care.uu.se). Det övergripande målet med arbetet inom U-CARE är att öka tillgången till psykologiskt stöd till de som behöver det i samband med kroppslig sjukdom hos sig själv eller någon närstående. Forskargruppen Hälsovetenskap och e-hälsa vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa är värd för U-CARE och har ett nära samarbete med forskargruppen e-hälsa och hälsodata vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av ämnesområdet
E-hälsa är ett interdisciplinärt forskningsfält som bl.a. omfattar forskning med fokus på hur digitala lösningar kan användas för egenvård samt inom hälso- och sjukvård och omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdens kvalitet. Forskning inom området kan handla om utveckling, testning, utvärdering och/eller implementering av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa. Forskningen kan bedrivas med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder.

Anställningen har en inriktning mot mental hälsa. I anställningen ingår forskning, men också undervisning om t.ex. digitala lösningar för egenvård och/eller inom hälso- och sjukvård samt omsorg för att förbättra hälsa och/eller vårdens kvalitet.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning, undervisning och administration. I arbetet ingår egen forskning inom utveckling, testning, utvärdering och/eller implementering av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa samt att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av studenters självständiga arbeten.

Anställningsperiod
En anställning som biträdande universitetslektor är en sexårig meriteringsanställning. Om det finns särskilda skäl kan anställningen dock förnyas. En biträdande universitetslektor kan ansöka om och prövas för befordran. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. (4 kap 4a § HF). Enligt 5 § Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) är ett allmänt behörighetskrav att den sökande ska ha förmåga att samarbeta och i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom meriter inom forskning, särskilt forskning om utveckling, testning, utvärdering och/eller implementeringar av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa tillsammans med de som forskningen berör.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom meriter inom forskning särskilt forskning om utveckling, testning, utvärdering och/eller implementering av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa tillsammans med de forskningen berör.

Det är också meriterande om sökanden kan visa på förmåga att bidra till finansiering av tjänsten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet från undervisning om utveckling, testning, utvärdering och/eller implementering av digitala lösningar för att förbättra mental hälsa.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se 20 § AO §. Se även 11 § Riktlinjer och bedömningsgrunder (RB) för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Pedagogisk skicklighet avser utbildningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället bör ingå i den pedagogiska skickligheten. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande vid utvärderingar av såväl akademiska kollegor som studenter bedömts vara en god pedagog. Det är meriterande om den sökande har en omfattande undervisningserfarenhet. Se § 22 AO. Se även § 12 RB.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Se 39 §§ AO.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet. Se § 30 AO. Se även § 13 RB.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se § 28 AO.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Jämställdhetsaspekten ska tillämpas vid anställning om det efter en kvalitativ bedömning visar sig att två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter och om ettdera könet är underrepresenterat (utgör mindre än 40 % inom aktuell befattningskategori och på aktuell arbetsplats). Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn eller liknande, kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet. Se § 95 AO.

Anställningsordning vid Uppsala Universitet:

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer Regler och riktlinjer

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Anställningens omfattning är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställning lämnas av: prefekt Inger Sundström-Poromaa, epost: Inger.Sundstrom@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 mars 2023, UFV-PA 2022/4328.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4328
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-08
Sista ansökningsdag 2023-03-07

Tillbaka till lediga jobb