Uppsala Universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda och bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. För att förstärka vår verksamhet söker vi nu en universitetslektor med bred kompetens inom ämnesområdet svenska som andraspråk. För mer information, var god se institutionen för nordiska språk.

Arbetsuppgifter: Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Anställningen avser främst undervisning och handledning dels inom fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå, dels inom ramen för lärarprogram och uppdragsutbildning. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet kan också komma att ingå i anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området svenska som andraspråk.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till samverkan både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskild vikt fästs vid erfarenheter av akademisk undervisning av relevans för anställningen, särskilt inom lärarprogram och didaktiskt inriktade kurser.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Övrigt: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Den anställde förväntas ha sin huvudsakliga arbetstid förlagd till institutionen i Uppsala.

Placeringsort: Uppsala. Undervisning på Campus Gotland kan förekomma.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter, inklusive examensbevis doktorsexamen
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/1242.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-07-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat t.o.m. 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt David Håkansson, 018-471 6391, david.hakansson@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 april 2020, UFV-PA 2020/1242.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1242
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-04-24

Return to job vacancies