Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi bedriver forskning och undervisning inom området läkemedelsutveckling. Mer information om institutionen och dess undervisning finns på www.ilk.uu.se. Institutionen har sammanlagt ca 85 medarbetare.

Beskrivning
I uppdraget som universitetsadjunkt ingår undervisning fokuserad på allmän och analytisk kemi, inklusive jämviktslära, provupparbetning, kromatografisk och elektroforetisk separation, spektroskopisk och spektrometrisk detektion, validering och kvalitetssäkring. Undervisningsinnehållet sträcker sig från grundläggande analytisk kemi till avancerad metodutveckling och applicering

Arbetsuppgifter
I den aktuella anställningen ingår undervisning (bl.a. föreläsningar och seminarier), handledning, examination, kursutveckling och administration. Erfarenhet av undervisning i analytisk kemi och kunskap om de grundläggande kromatografiska och spektroskopiska tekniker som används för analys av läkemedel och relaterade ämnen är meriterande. Den huvudsakliga undervisningen kommer att ske i analytisk farmaceutisk kemi, men även undervisning inom grundläggande kurser i allmän kemi förekommer, varför tidigare undervisning inom även detta område är meriterande. I anställningen ingår också att ansvara för och genomföra laborationskurser inom de program som institutionen har undervisningsuppdrag för.

Vi strävar efter att hela tiden förbättra våra kurser och hoppas därför att den vi söker har erfarenhet av olika undervisnings- och examinationsformer, liksom användning av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i undervisningen.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt högskoleförordningen den som har avlagt examen från grundläggande högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetsadjunkt ska enligt anställningsordningen även ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl inte föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Meriterande
Tidigare undervisning inom analytisk kemi/analytisk farmaceutisk kemi och grundläggande kurser inom allmän kemi är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast

Anställningsform: Visstidsanställning ett år

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Jakob Haglöf, e-post: jakob.haglof@farmkemi.uu.se eller prefekt Anders Karlén, e-post: anders.karlen@orgfarm.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 17 januari 2018, UFV-PA 2017/3903.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4964
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-01-03
Sista ansökningsdag 2018-01-17

Return to job vacancies