Uppsala universitet, Historiska institutionen

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid historiska institutionen, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom området Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Det området rör forskning kring Förintelsens historia och historiografi, jämförande analyser av folkmord och andra massiva förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, samt forskning kring våldets effekter på individ och samhälle. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Denna utlysning avser en anställning inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier.

Arbetsuppgifter
I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i något av ämnena inom det humanistiskt eller samhällsvetenskapliga området, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. 

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
  • En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen skall dessutom anges hur det tänkta projektet bidrar till att förnya och utveckla HVC:s forskningsmiljö.

Bedömningsgrunder
Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 3 år enligt centralt kollektivavtal. Omfattning är heltid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Dag Lindström, e-post prefekt@hist.uu.se. För frågor om Hugo Valentin-centrum, kontakta föreståndare Roland Kostić on phone +46-(0)18-471 5731, or email director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2024, UFV-PA 2024/1214.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2024
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1214
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-04-12
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb