Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom ämnesinriktningarna konstvetenskap, textilvetenskap och kulturvård på två orter, Engelska parken i Uppsala och Campus Gotland i Visby. För mer information, var god se institutionens hemsida: http://www.konstvet.uu.se

Ämnet textilvetenskap omfattar studier av material, redskap och tillverkningssätt, brukare och tillverkare. För att kunna studera eller bedriva forskning inom området är hantverkskunnandet viktigt. Detta är ett verktyg för att förstå, bearbeta och dra korrekta slutsatser om textila material och företeelser, såväl historiska som nutida. Inom textilvetenskap sätter vi in det textila föremålet i en bredare kontext. Det kan handla om att placera det i ett historiskt eller ekonomiskt sammanhang, eller att relatera det till hantverkstradition och utbildning.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning, examination, forskning och administration. Anställningen avser i huvudsak undervisning och handledning i ämnet textilvetenskap inklusive för ämnet aktuell teoribildning och metodologi. Undervisning i textila hantverk och hantverksteknisk analys ingår. Du kommer även att ha kursansvar, handlägga administrativa uppgifter samt i övrigt utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter vid institutionen. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska. I arbetsuppgifterna ingår att delta som ämnesrepresentant i olika av ledningen tillsatta arbetsgrupper. Utöver undervisning i textilvetenskap kan även undervisning inom institutionens andra ämnen förekomma. I anställningen ingår även att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och samverka med det omgivande samhället.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sökande ska ha avlagt doktorsexamen i textilvetenskap, eller, om doktorsexamen avlagts i annat ämne, kunna uppvisa att personen tillägnat sig djup och bredd inom det textilvetenskapliga området.

Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. För att komma ifråga som handledare av doktorander krävs genomgången handledarutbildning.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Utöver doktorsexamen i textilvetenskap eller motsvarande krävs sådana kunskaper och färdigheter som följer av en textil hantverksutbildning/professionell erfarenhet av textilt hantverk.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller behörighetskraven
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet samt ledningsskicklighet och administrativ skicklighet. Den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten kommer att tillmätas lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, d.v.s. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, d.v.s. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även undervisningens omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. 

Övrig skicklighet
Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. 

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet och kollegialitet visas genom vilja och förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Anställningsförfarande
Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (högst fem)
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Namn och kontaktuppgifter till referenspersoner (högst två)

För ytterligare information se Uppsala universitetets anställningsordning och historisk-filosofiska fakultetens kompletterande riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse men tidigast 2024-01-01. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Prefekt Annelie Holmberg – annelie.holmberg@konstvet.uu.se,
Universitetslektor Cecilia Aneer – cecilia.aneer@konstvet.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2023, UFV-PA 2023/1367.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1367
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-01
Sista ansökningsdag 2023-08-16

Tillbaka till lediga jobb