Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Forskningsprojektet syftar till en grundläggande förståelse av växelverkan mellan elektrod och elektrolyt i hållbara mono- och flervalenta batterier baserade på vattenhaltiga elektrolyter. Metoden bygger på en unik kombination av kompletterande elektrokemiska tester, beräkningssimulering och operando/ex situ-karakteriseringar, t.ex. elektrokemisk masspektrometri, elektrokemisk kvarts kristallmikrobalans, vibrationsspektroskopi, röntgenbaserad teknik etc., tillämpad på både modell- och praktiska elektrod/ elektrolytsystem. Doktoranden kommer också att få tillgång till automatiserad testplattform för knappceller för att validera och utforska stora mängder elektrolyt/elektrod-kombinationer. Målet med projektet är de vetenskapliga principer som styr utformningen av högpresterande, hållbara och kostnadseffektiva vattenbaserade batterier som lämpar sig för storskalig energilagring.

Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC), som är inrymt i Ångströmlaboratoriet - ett av Europas bäst utrustade materialforskningslaboratorier. ÅABC omfattar heltidsverksamhet för >80 forskare, varav 8 är högre tjänstemän och resten är doktorander, postdoktorer, forskare och biträdande professorer, och är en av de ledande forskningsmiljöerna för utveckling av elektrokemiska lagringsmaterial och avancerad batteriteknik i Norden. Forskningen är inriktad på moderna kommersiella Li-ion-batterier och nästa generations Li-ion-batterier samt framtida batterikemier som Na-ion, Li-S, organiska elektroder, solid- state, etc. Expertisen ligger i syntes av elektrod- och elektrolytmaterial och elektrokemisk testning, men lika viktigt är utveckling och tillämpning av operando karakterisering, såsom vibrationsspektroskopi, masspektrometri, röntgenfotoelektronspektroskopi, diffraktion, etc. och kombinationer av dem.

Arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad och ambitiös doktorand för detta utmanande projekt. Doktoranden kommer att utforma, planera och genomföra det experimentella arbetet, ofta i samarbete med kollegor, kritiskt analysera och diskutera resultaten samt sprida arbetet muntligt vid vetenskapliga konferenser och skriftligt i form av artiklar i fackgranskade tidskrifter. Slutligen förväntas doktoranden vara en god lagspelare och delta i alla obligatoriska gruppaktiviteter, inklusive att bli ansvarig person för viss laboratorieutrustning.

Kvalifikationskrav
Doktoranden bör ha en bakgrund inom kemi, fysik, materialvetenskap, kemiteknik eller motsvarande. Dessutom förväntas doktoranden:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  • mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
  • erfarenhet av elektrokemiska energilagringssystem och/eller materialkarakterisering.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper i datorprogrammeringsspråk (Python eller motsvarande) är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Leiting Zhang, leiting.zhang@kemi.uu.se, Chao Zhang, chao.zhang@kemi.uu.se, och Erik Berg, erik.berg@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2023, UFV-PA 2023/1098.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer ufv-pa 2023/1098
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-22
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb