Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Centrum för interdisciplinär matematik (CIM) vid Uppsala universitet bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten som kopplar samman de matematiska vetenskaperna med andra vetenskapliga discipliner och industrin. CIM tillhandahåller utbildning och experthjälp i matematisk modellering och datorsimulering, och bedriver sedan 2011 en forskarskola; för mer information se CIM:s webbsida. 

Vi söker nu tre doktorander som skall ansluta sig till CIM:s forskarskola för att arbeta med föreslagna forskningsprojekt. De tillgängliga doktorandprojekten finns på CIM:s webbsida. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar fyra år.
Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20%) innefatta övrig institutionstjänstgöring, doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande omfattning. Doktoranden skall arbeta inom ett interdisciplinärt forskningsprojekt, med minst två handledare från olika vetenskapliga ämnen.

Doktoranden förväntas delta aktivt i CIM:s verksamheter, såsom seminarier och konferenser. Vidare krävs att doktoranden läser minst 30 hp (sex månaders heltidsstudier) doktorandkurser i matematik, modellering, statistik, beräkningsvetenskap och liknande, som ges av t.ex. matematiska institutionen och institutionen för informationsteknologi.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom ett område som är relevant för att bedriva forskning i interdisciplinär matematik, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den sökande förväntas ha ett intresse för tillämpad matematik och/eller modellering i ett interdisciplinärt sammanhang. Sökande med en annan bakgrund, t.ex. inom kemi eller biologi, med intresse för och kompetens i matematisk modellering uppmuntras också att söka.

För anställning som doktorand inom CIM krävs att innehavaren antas till utbildning på forskarnivå hos en lämplig institution vid Uppsala universitet. Sökande måste uppfylla ovanstående kvalifikationskrav vid tillträdet.

Ansökningsförfarande
Innan ansökan skickas in ska sökande kontakta en handledare (vid Uppsala universitet) angiven som kontaktperson till ett forskningsprojekt som de valt och som de vill ansöka till.

Ansökningarna kommer att utvärderas i två steg. Först gör handledarna en intern prioritering. I andra steget bedöms de högst prioriterade ansökningarna tillsammans medprojektbeskrivningarna från handledarna gemensamt.

Ansökan måste innehålla:

 1. Titel på det eller de projekt som sökande vill ansöka till
 2. Ett personligt brev om max en sida innehållande sökandes reflektion om valt/valda forskningsprojekt, med fokus på en personlig motivering till valet av projekt, och argument till varför den sökandes bakgrund passar valt/valda forskningsprojekt
 3. Curriculum Vitae (maximalt två sidor)
 4. Examensbevis (om examen är klar) och registerutdrag (med avklarade kurser och betyg) som styrker behörighet till utbildning på forskarnivå vid vald institution
 5. En kopia av examensuppsats eller självständigt arbete, eller en detaljerad beskrivning av arbetet samt en plan för dess slutförande om det inte är färdigt vid ansökningstidens utgång
 6. Publikationslista (om publikationer finns)
 7. Namn, befattning, relation till sökande samt e-postadress till två referenspersoner
 8. Övrig dokumentation som den sökande anser relevant för sin ansökan

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Föreståndaren för CIM, universitetslektor Jörgen Östensson, tel. 018-471 3289, e-post jorgen.ostensson@math.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 mars 2023, UFV-PA 2023/583.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/583
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-17
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb