Uppsala University, Department of Pharmacy

Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 140 anställda och en omsättning på drygt 140 miljoner. Vi söker en postdoc inom farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Farmakodynamik • Farmakokinetik • Farmakometri Biologiska läkemedel • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information www.farmaci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter  
Projektet kommer innebära att etablera farmakokinetiska (PK) och farmakodynamiska (PD) samband baserat på prekliniska (in vitro, in vivo) och kliniska data för nya och tillgängliga antibiotika. De utvecklade farmakometriska modellerna kommer syfta till att brygga (translatera) exposure-response-samband från prekliniska experiment till patienter för att optimera klinisk dosering. Vi förväntar oss att projektet kommer leda till nya framsteg vad gäller prediktiva och kvantitativa metoder för karaktärisering av farmakokinetik och farmakodynamik inom området.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen inom farmakokinetik/farmakodynamik/farmakometri eller närliggande område eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom angivna områden. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och motivation att förbättra modell-baserade metoder för utveckling av terapier mot infektioner. Den sökande ska kunna utrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering och simulering av terapier mot infektionssjukdomar. Erfarenhet av modellbaserad translation från preklinik till klinik i läkemedelsutveckling. Intresse för, och skicklighet i, vetenskapligt skrivande är mycket önskvärt, liksom erfarenhet av att samarbeta i nätverk.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri och terapier mot infektion, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis, och (iv) rekommendationsbrev, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är 100 %. Tillträde 1 april 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, lena.friberg@farmaci.uu.se 

För frågor kring anställningen, kontakta personalsamordnare Pernilla Larsson pernilla.larsson@farmaci.uu.se.


Välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2023, UFV-PA 2023/475.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2025-04-01
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/475
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-07
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb