Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Elektrifiering, digitalisering och hälsoteknik tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik https://www.elektroteknik.uu.se/?languageId=3 bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer, medicinska system och komponentteknik för framtidens datorer. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med c:a 140 medarbetare som alla bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Anställningen kommer att placeras vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, institutionen för elektroteknik. Forskningen vid avdelningen består av tre stora fokusområden: elektronik för life science, elektronik för hälsoteknik och elektronik för framtidens beräkningstekniker. Vår forskning är baserad på tunnfilmsteknik, halvledarprocessning och komponentteknik som använder vår moderna renrumsanläggning med stöd av komponent- och processimulering samt avancerad elektrisk, optisk och mekatronisk karakterisering. Syftet med vår forskning inom life science är att utveckla tekniska lösningar, från komponenter till små system för omfattande analys av biomolekyler på olika nivåer hos individer, vilket möjliggör AI-stödd prediktiv diagnos och förebyggande terapi. Inom hälsoteknik strävar vi efter innovationer såsom system för kroppsnära nätverk, flexibla och bärbara självförsörjande system såsom elektronisk hud och proteser samt medicinska system för hälsoövervakning i realtid. För framtidens beräkningstekniker, där kvantelektronik och neuromorfisk elektronik kommer att spela avgörande roller, utnyttjar vi nya material och komponentlösningar. 

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Ämnesområdet innefattar utveckling av neuromorfiska (hjärn-inspirerade) kretslösningar relaterade till våra fokusområden elektronik för life science och elektronik för hälsoteknik. Vår forskning inom dessa områden sträcker sig från nya elektroniska material, halvledartillverkningsprocesser och elektroniska/optoelektroniska komponenter till smarta system. Att hitta nya kretslösningar är nyckeln för att kunna demonstrera nya system med våra olika unika bioelektriska och hälsorelaterade sensorer. Kretsforskningen ska dra nytta av vår etablerade och framväxande tekniska expertis inom flera områden som innefattar detektering baserade på elektroniska, optiska och mekatroniska principer, strömningslära, materialgränssnitt och materialfassnitt,sensorkonstruktion/karakterisering och maskininlärning.

Arbetsuppgifter:

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Undervisning som kommer att ske i elektronikrelaterade ämnesområden, t.ex. grundläggande elektronik, analog och digital elektronik, är väsentlig. Som biträdande universitetslektor förväntas du att undervisa på avancerad nivå och forskarnivå.

 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

 • Som biträdande universitetslektor kommer du att sätta upp och utveckla en egen forskningslinje och forskargrupp samt söka extern finansiering. Du kommer särskilt att leda forskningen inom konstruktion av neuromorfa elektroniska system relaterade till avdelningens fokusområden; analoga och digitala integrerade kretsar och system samt mätteknik för detta, främst med användning av kiselbaserad elektronik. I forskningen ingår chippkonstruktion i olika processer för tillverkning på foundry eller i Uppsala MyFab, samt utvärdering/verifiering.

Anställningsperiod:

Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav:

 • Doktorsexamen inom elektronik, elektroteknik, inbyggda system, teknisk fysik eller liknande område eller motsvarande relaterat område. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

 • Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger.

 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet
avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom konstruktion av elektronik och elektroniska system, analoga och digitala integrerade kretsar och system, kretskonstruktion med industriella verktyg (Cadence IC design, Mentor, Keysight ADS), kretskonstruktion på PCB-nivå (SPICE, PCB-konstruktionsprogram) samt mätteknik för detta, främst för kiselbaserad elektronik. Utveckling av maskininlärningsalgoritmer relaterade till elektroniska system kan ingå i forskningen. Tillämpningar av mikrokontrollers och FPGA-styrsystem kan också ingå. Meriterande är erfarenhet av karaktärisering av halvledarkomponenter, utveckling av lågbrusmätsystem och maskininlärningsalgoritmer för signalbehandling.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion över disciplingränser både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning av elektronik och sensor-relaterade kurser på grund- och avancerad nivå.

Övrig skicklighet

Internationell postdoktorerfarenhet som skett i annan forskningsmiljö än den för doktorandstudierna är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning 

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning och vid befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor 

Instruktioner för ansökan om anställning 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Shi-Li Zhang, tel: 018-4717247, e-post: shili.zhang@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 28 april 2023, UFV-PA 2022/4649.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4649
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-30
Sista ansökningsdag 2023-04-28

Tillbaka till lediga jobb