Uppsala universitet, Institutionen för informatik och media

Institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet bedriver utbildning och forskning vid Ekonomikum i Uppsala och Campus Gotland i Visby. Vid institutionen studeras olika aspekter av digitaliseringens förutsättningar, möjligheter och konsekvenser i relation till individer, organisationer och samhällsinstitutioner. För mer information, se institutionens hemsida: http://www.im.uu.se/ 

Doktoranden kommer att undersöka olika utvecklingsprocesser när det gäller digitala infrastrukturer inom institutionella kontexter. Detta är sammanhang där lagar, förordningar och standarder utgör en viktig grund för utvecklingsprocessen. Detta  gäller utveckling av digitala infrastrukturer och att utveckla kunskap om användning av dessa inom olika sektorer av samhället t.ex. hälsa,  finans  och socialförsäkring.  Forskningen kommer att vara praktik- och designorienterad.

Arbetsuppgifter
Doktorandutbildning består av framgångsrikt genomförande av en mängd doktorandkurser samt av ett kvalificerat forskningsprojekt som ska avrapporteras skriftligen i form av en doktorsavhandling och försvaras muntligen vid en offentlig disputation, vilket utgör grunden för en filosofie doktor examen i informationssystem vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Innehavaren av föreliggande tjänst ska också ingå i den nationella forskarskolan ”Management and Information Technology”. Flera svenska lärosäten ingår i denna skola som erbjuder en mängd särskilda doktorandkurser, obligatoriska doktorandkonferenser samt ett omfattande närverk av forskare. Doktoranden kommer att handledas av två seniora forskare. En generell beskrivning av forskarutbildningen finns i den allmänna studieplanen på http://www.samfak.uu.se/.

Kvalifikationer
Vi söker en doktorand med ett genuint intresse för och goda kunskaper inom design av digitala infrastrukturer (informationsinfrastrukturer) inklusive användarupplevelse- och tillgänglighetsaspekter. Kunskaper om systemutveckling och systemarkitektur. Arbetet kräver förmåga att tolka svenska lagar, förordningar och statliga utredningar varför den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska. Den som får anställningen ska kunna tala, läsa och skriva svenska på en nivå som är nödvändig för att genomföra forskning på svenskt skriftligt material. God förmåga att kommunicera  på engelska är också ett krav. Vi söker en person med förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp, som kan kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner samt ta initiativ och självständigt organisera sitt arbete.

Följande är det formella kravet för en framgångsrik ansökan:
Grundläggande behörighet: Du har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Särskild behörighet: Du har godkänt resultat på kurser om 90 hp inom för informationssystem relevanta områden eller har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt.

Lämplig bakgrund är magister- eller masterexamen med inriktning mot informationssystem, data- och systemvetenskap, informatik eller motsvarande. En generell beskrivning av forskarutbildningen i informationssystem finns i den allmänna studieplanen som finns att hämta på http://www.samfak.uu.se/.

Önskvärt / meriterande, i övrigt:
Erfarenhet av:

 1. kravformulering, konceptuell modellering, programmering och utveckling av digitala tjänster

 2. kvalitativa forskningsmetoder;

 3. arbetserfarenhet från professionellt arbete i näringslivet och/eller den offentliga sektorn;

 4. undervisning på högskolenivå.

Erforderliga ansökningsdokument

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

 1. En C.V.

 2. Motivationsbrev som anger varför den sökande vill genomgå den aktuella forskarutbildningen (max 1 A4 sida)

 3. Förslag till ett forskningsprojekt som fokuserar på den häri angivna tjänstens kunskapsområde (max 1 A4 sida)

 4. Intyg för akademiska examina

 5. Kopior på vetenskapliga artiklar som den sökande har (sam-) författat (om tillämpbart)

 6. Intyg för arbetslivserfarenhet (om tillämpbart)

 7. Kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Kunskaper i svenska är ett krav, och kommer att testas i samband med antagningen.

Kunskaper i engelska är ett krav motsvarande Engelska 6 (svensk kandidatexamen uppfyller kravet på engelska.). Det går att  visa att språkkraven i engelska uppfylls genom TOEFL/IELTS/  och tidigare gymnasie- eller högskolestudier.

Villkor
Anställningens omfattning är 100 %. Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen kan ingå inom ramen för anställningen om max 20 % av heltid. För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (2006:1053) 5 kap 1–7 §§ samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.
En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Omfattningen är 100 %. Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Owen Eriksson e-post: owen.eriksson@im.uu.se eller Pär Ågerfalk, e-post: par.agerfalk@im.uu.se.


Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022, UFV-PA 2022/4336.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-12-30
Löneform Individuell lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala eller Visby
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4336
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2022-12-05

Tillbaka till lediga jobb