Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Doktorand inom Farmakokinetisk-farmakodynamisk modellering - Antibiotika

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Mer information www.farmaci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning
En doktorandplats med fokus på karaktärisering av farmakokinetiska och farmakodynamiska samband för antibiotikaterapi finns tillgänglig inom Forskningsområdet farmakokinetik-farmakodynamik, inriktning antibiotika, vid Institutionen för farmaci.

Det övergripande syftet är att utveckla en strategi som möjliggör klinisk utveckling av antimikrobiell terapi mot allvarliga infektioner orsakade av resistenta bakterier. Vi kommer att utveckla en modellbaserad metod som translaterar information om antibakteriell effekt från en lunginfektionsmodell i kanin, som efterliknar klinisk sjukdomsprogression, till patienter med allvarliga lunginfektioner. Antibiotikaeffekter, samspelet mellan biomarkörer och sjukdomens svårighetsgrad kommer karaktäriseras i matematiska modeller där parametrar skalas mellan arter. Tillvägagångssättet kommer att möjliggöra ett minskat antal patienter i kliniska prövningar som undersöker nya behandlingar mot svårbehandlade patogener.

Projektet innebär en datadriven modelleringsplattform som kommer att stödja prediktioner mellan species. I utvecklingen kommer vi att fokusera på behandling med betalaktamas-betalaktamashämmare vid lunginflammationsinfektioner. Plattformen kommer att utvärderas på andra behandlingar och svårbehandlade patogener och tillämpas för att identifiera optimerade doseringsstrategier för antibiotika vid lunginflammation. Kliniska prövningar kommer simuleras för att undersöka möjligheten att minska mängden klinisk effektdata givet olika grader av exponerings-responsinformation från prekliniska lunginfektionsstudier.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandtjänst måste primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning, civilingenjörsutbildning med inriktning mot läkemedel (minst 240 hp) alternativt Masterutbildning inom farmaceutisk modellering eller inom Läkemedelsutveckling, innefattande kurser i Farmakokinetik, Fysiologi, Farmakologi, Modellering och Programmering (t.ex. i R).

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakokinetisk-farmakodynamisk karaktärisering och dosoptimering samt farmakometri. Erfarenhet av forskning kring antibiotika är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer Mål och regelsamling.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till Kvalifikationskraven nämnda ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri, och antibiotika, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (varav helst minst ett brev från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Lena Friberg, lena.friberg@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 19 december 2022, UFV-PA 2022/4300.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4300
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-18
Sista ansökningsdag 2022-12-19

Tillbaka till lediga jobb