Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet

Postdoktor i industriell teknik med specialisering i projektledning och projektstyrning

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: kvalitetsteknik, industriell teknik samt byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 80 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se.

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem.

Det nya svenska kompetenscentret ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future), integrerar expertis bland framstående universitet och företag aktiva inom Nordens kärnkraftssektor för att introducera ny kärnkraftsteknik såsom små modulära reaktorer (SMR). Centrala partners är Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Vattenfall, Uniper, Fortum, Westinghouse, Studsvik Nuclear och Energimyndigheten.

Inom ramen för ANItA söker vi härmed en postdoktor som vi erbjuder en god forskningsmiljö, en unik potential för industriell applikation och möjligheter till internationella partnerskap.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet: https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projektbeskrivning
Forskningen fokuserar på hur risker i projekt relaterat till små modulära reaktorer kan minimeras och ger preliminärt svar på frågan “är SMRs en möjlig lösning till att fasa ut fossila utsläpp vid energiproduktion?” Konventionella kärnkraftsprojekt uppvisar problem att möta deadlines och tidsplaner samt att hålla sig inom budget. Idén bakom SMRs är att reducera tid, osäkerhet och komplexitet genom att gå från att “bygga på site” till att ”installera på site”. Frågan kvarstår dock hur detta kan realiseras då detta kräver nya finansieringsmodeller, nya roller och ansvar bland projektaktörer, nya digitala verktyg etc.

Arbetsuppgifter
Tillsammans med forskningsgruppen kommer du arbeta med följande:

-Undersöka hur projektledning och byggledning påverkas av introduktionen av seriell produktion av system/komponenter/moduler.

-Analysera vilka synergier och lärdomar som kan hittas i andra komplexa industrier.

-Värdera och utveckla nya finansieringsmodeller för SMR-projekt.

- Värdera och utveckla nya projektledningsmetoder för SMR-projekt.

Eftersom inga SMR reaktorer ännu byggts i Sverige så kommer forskningsprojektet betona lärdomar från tidigare storskaliga kärnkraftsprojekt, benchmarking mot andra industrier samt andra typer av komplexa megaprojekt. Forskningsprojektet kommer inte enbart generera akademiska resultat utan även bidra till den industriella praktiken gällande risker och riskhantering vid byggnation av SMRs i en svensk kontext.

Kvalifikationskrav
För anställning som postdoktor krävs doktorsexamen, i första hand inom industriell teknik, industriell ledning, industriell innovation, industriell organisation, industriell dynamik, construction management med inriktning mot projektering, projektledning eller projektorganisering, företagsekonomi eller dylikt.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För anställning krävs även pedagogisk erfarenhet då anställningen innebär viss undervisning.

Mycket goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska är ett krav.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är dokumenterad erfarenhet kopplat till projektorganisering. Kunskaper om energisystem och kärnkraft ses som meriterande samt kunskaper i svenska. 

Institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, kommer att krävas upp till 20% av sysselsättningen. Mer information finns på institutionens hemsida, http://www.teknik.uu.se och tekniska fakulteten webbplats http://www.teknat.uu.se. Rankning av behöriga kandidater kommer främst baseras på forsknings- och undervisningsexpertis, vilket viktas lika. Forskningsexpertis inkluderar forskningsmeriter samt den sökandes potential att bidra till både forskning och undervisning.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid, 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Ansökan:
Din ansökan bör innehålla:

  • Kort personligt brev
  • CV (max. 2 sidor)
  • Publikationslista
  • Kopia av din doktorsexamen

Upplysningar om anställningen lämnas av: Marcus Lindahl, programprofessor avdelningen för industriell teknik, marcus.lindahl@angstrom.uu.se eller Åse Linné, docent och lektor vid avdelningen för industriell teknik, ase.linne@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 december 2022, UFV-PA 2022/4088.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4088
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-04
Sista ansökningsdag 2022-12-12

Tillbaka till lediga jobb