Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Bakgrund
Tjänsten avser projekt inom det svenska kompetenscentret ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future), som integrerar svensk teknisk och icke-teknisk expertis från Uppsala universitet, Chalmers, KTH, Vattenfall, Uniper, Fortum, Westinghouse, Studsvik Nuclear och Energimyndigheten inom kärnteknik. Samverkande forskning, utveckling och utbildning syftar till att skapa en svensk kunskaps- och kompetensbas som behövs för införandet av nya kärnkraftsteknologier såsom små modulära reaktorer (SMR) och för att tillhandahålla relevant information, i synnerhet, till beslutsfattare för att besluta om den framtida svenska energiproduktionsmixen.

Inom ANItA samarbetar de ledande universiteten i Sverige med ledande nordiska företag inom kärnenergisektorn. Detta erbjuder doktorander och postdoktorer en stark forskningsmiljö, en unik industriell tillämpningspotential och utmärkta möjligheter till internationella partnerskap.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer fokusera på modellering av primära strålskador i metalliska material. Studierna omfattar användande nyligen utvecklade metoder som kan ha hantera icke-jämviktsdynamik på en atomär skala, dvs realtids-tidsberoende densitetsfunktionalteori och Langevindynamik med rumsliga korrelationer. TD-DFT används för att beskriva elektron-jon växelverkan från förstaprinciper och Langevindynamiken använder sedan denna information i storskaliga molekyldynamiksimuleringar för att få information om primära strålskador.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i fysik, materialvetenskap, beräkningsfysik, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i nämnda ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. 

Kvalificerande för att få tjänsten är att ha en stor erfarenhet av TD-DFT, MD samt HPC. Sökande ska kunna flytande engelska i både tal och skrift. 

Meriterande
Realtids-tidsberoende densitetsfunktionalteori av metalliska system, modelloptimering med ickelinjära metoder, modellutveckling, molekyldynamiksimuleringar, HPC-erfarenhet, scriptingerfarenhet för att t.ex. automatisera beräkningar och postprocessning.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i två år. Omfattningen är heltid/100 %. Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Mattias Klintenberg mattias@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2022, UFV-PA 2022/4070.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20230101
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4070
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-11
Sista ansökningsdag 2022-12-05

Tilbage til Ledige stillinger