Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 250 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära (LUVAL); geofysik; naturresurser och hållbar utveckling (NRHU); mineralogi, petrologi och tektonik (MPT); paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap.

Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) är ett forskningscentrum som samlar samhälls-, teknik- och geovetare från olika institutioner vid Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet . 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter  
Postdoktorn kommer att bidra till institutionens strategiska forskningsområde i naturkatastrofer, och särskilt till utvecklingen av nya datadrivna metoder för att analysera de negativa effekterna av naturkatastrofer. Ett brett spektrum av naturkatastrofer ska analyseras, bl a extrema klimat och hydrologiska händelser, vulkaniska och seismiska katastrofer samt kaskadeffekter. Ett specifikt intresse är den automatiska insamlingen av data om effekterna av naturkatastrofer från textkällor, även om andra metoder inom ämnet kan också komma i fråga.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i datavetenskap, datalingvistik, meteorologi, geovetenskap, geologi, hydrologi eller närliggande ämnesområde eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Sökande måste behärska engelska i tal och skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet i datalingvistik eller automatiserade insamlingen av information från textkällor kommer att värderas positivt, liksom förmågan att interagera effektivt i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Ansökan skall innehålla:

  • En Curriculum Vitae.
  • En kort rapport (max. 1 sida) som beskriver hur sökandens tidigare erfarenhet är relevant till projektet och vilka metoder kandidaten föreslår för automatiserad insamling av data om effekter av naturkatastrofer från textkällor.
  • En lista över publikationer i internationella tidskrifter med referentsystem. Vanligen ange bara accepterade/publicerade bidrag.
  • Två referenser (namn och fullständiga kontaktuppgifter, inkl. telefonnummer). Vänligen bifoga inga stödbrev.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år.  Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-03-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gabriele Messori (gabriele.messori@geo.uu.se), Abigail Barker (abigail.barker@geo.uu.se) eller Björn Lund (björn.lund@geo.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 5 januari 2023, UFV-PA 2022/3997.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3997
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-10
Sista ansökningsdag 2023-01-05

Tilbage til Ledige stillinger