Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen

Forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen förbereder dig för en akademisk karriär såväl som för kvalificerade arbeten inom privat och offentlig sektor, där våra alumner har viktiga positioner i samhället. Vi erbjuder en intellektuellt stimulerande forskningsmiljö med ett flertal forskningsseminarier varje vecka och ett stort flöde av internationella gäster.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Positionen är på heltid i fyra år och kan inkludera upp till 20 % assistenttjänstgöring med koppling till forskning och utbildning. Du kan läsa mer om forskarutbildningen vid Nationalekonomiska institutionen här.

Kvalifikationskrav
Allmänna antagningskrav: För att kunna bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande ha fått godkänt på kurser motsvarande minst 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier), inklusive åtminstone 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå (master eller magister) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

Särskilda antagningskrav
Utöver de allmänna antagningskraven måste den sökande ha minst 90 högskolepoäng i nationalekonomi (ett och ett halvt års heltidsstudier) eller ha införskaffat motsvarande kunskaper på något annat sätt i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildningen, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Antagningskraven måste vara uppfyllda vid antagningen, men inte nödvändigtvis vid tiden för ansökan. Studenter som förväntar sig uppfylla de allmänna och särskilda kraven senast i början av augusti är välkomna att söka.

Ansökningsförfarande:

Handlingar som ska ingå i en ansökan:

  1. Personligt brev (max två sidor) där du beskriver varför du vill doktorera i nationalekonomi vid Uppsala universitet samt redogör för vilka fält inom nationalekonomi du främst är intresserad av.

      2. Vidimerade kopior av alla examina samt alla genomgångna akademiska kurser.

  1. Kopior av uppsatser som författats.

  2. Ett CV.

  3. Kontaktinformation för två akademiska referenser (adress, e-postadress och telefonnummer).

Vi rekommenderar starkt att sökande från ett program utanför Sverige tar GRE-testet. Resultatet av ett GRE-test ska skickas direkt till institutionen. GRE: school code 0247, dept. code 1801.

Vi rekommenderar även att sökande från ett program utanför Sverige tar TOEFL-testet eller IELTS-testet och ser till att resultatet av detta test skickas direkt till institutionen:

Nationalekonomiska  institutionen Uppsala universitetBox 513
751 20 Uppsala
Telefon: +46 18-471 0000
TOEFL: inst. code _7996 IELTS: ingen inst.code

Om anställningen
Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är 100%. Tillträde 14 augusti 2023.  Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Antagningsansvarig Christoph Hedtrich, christoph.hedtrich@nek.uu.se eller studierektor Mikael Bask, mikael.bask@nek.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 1 februari 2023 UFV-PA 2022/3856.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-14
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 10
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3856
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-30
Sista ansökningsdag 2023-02-01

Tillbaka till lediga jobb