Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby. Placeringen av doktorandtjänsten är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Vid Campus Gotland bedriver forskningsprogrammet NRHU tvärvetenskaplig forskning inom hållbar utveckling kopplat till bl.a. fritidsfiske, naturbaserad turism, ekosystemtjänster och kustzonsförvaltning. NRHU ansvarar för kurser inom kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling vid Campus Gotland. För mer information: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för en hållbar utveckling. Som doktorand kommer du att vara en del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling på Institutionen för geovetenskaper och Institutionen för arkeologi och antik historia kommer tillsammans att driva två doktorandprojekt inom ramen för den nya forskarskolan vid Uppsala universitet – Campus Gotland. Projektet Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv - dåtid, nutid och framtid behandlar marina resurser och kustzonen i ett långtidsperspektiv speciellt med tanke på resursanvändning, biodiversitetsförlust och klimatförändringar. Den gemensamma frågan för de två föreslagna doktorandprojekten är hur kustzonen och den marina naturresursanvändning, särskilt fiske, har utvecklats i ett arkeologiskt tidsperspektiv och hur det ser ut idag som grund för att kunna ta fram strategier för hållbar utveckling av kustzonen. Projektet har ett ö-perspektiv och fokus är på Gotland, en ö mitt i Östersjön, men även komparativa studier med öar i Indiska Oceanen och Stilla havet planeras. Projektet innebär att du har ett tätt samarbete med en doktorandkollega inom Institutionen för arkeologi och antik historia och att du interagerar med övriga doktorander inom forskarskolan. 

Doktoranden vid Institutionen för geovetenskaper kommer ha en inriktning mot Naturresurser och Hållbar utveckling, och kommer att arbeta med frågor som rör kustzonen och särskilt fiske och marin biodiversitetsförlust med fokus på nutid och i framtiden. Kustzonen är och har varit ett mycket viktigt område genom tiderna på grund av hög biodiversitet och viktiga områden för människor. Situationen i kustzonen är komplex, bland annat på grund av att området har många användningsområden samt att hot från både land och hav påverkar området. En del av arbetet är att förstå den nutida situationen i kustzonen i ett ö-perspektiv. En annan del av arbetet är att utarbeta förvaltningsstrategier baserat på nutida och historiska data i samverkan med doktoranden från Institutionen för arkeologi och antik historia. Projektet sker även i nära samarbete med lokala aktörer inklusive Länsstyrelsen på Gotland. Projektets frågeställningar besvaras med hjälp av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, inklusive ekologiska fältundersökningar, intervjuer och sammanställning och analys av befintlig data.

Kvalifikationskrav: Den sökande bör ha masterexamen inom miljövetenskap/ekologi/geovetenskap/geografi och ett uttalat intresse för tvärvetenskapligt och tillämpat arbete, särskilt i samarbete med experter och forskare från andra discipliner. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt fiske, konnektivitet och förvaltning av kustzonen är särskilt meriterande. Praktiska erfarenheter av fältarbete i Östersjön, enkätundersökningar och/eller intervjumetodik är meriterande. Ett intresse för statistik och tidsserieanalyser är önskvärt. Bevisad kreativitet och förmåga att ta egna initiativ samt analytisk förmåga som demonstreras av en vetenskaplig rapport eller examensarbete är även det meriterande. Möjlighet att, eller viljan att lära sig, läsa rapporter på svenska relaterade till projektet är önskvärda.

Ansökan ska innehålla ett brev som bör vara skrivet på engelska där den sökande beskriver sig själv, sina forskningsintressen, sitt intresse för aktuellt doktorandprojekt och vilka färdigheter som sökande bidrar med till projektet. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, kontaktuppgifter till referenspersoner och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Lina Mtwana Nordlund, +46 (0)18 471 8440, lina.mtwana.nordlund@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2020-09-15, UFV-PA 2020/1750.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1750
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Tilbage til Ledige stillinger