Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Doktorand i Naturbaserad hållbar turism inom Uppsala universitets tvärvetenskapliga doktorandskola i hållbar utveckling 

Institutionen för Geovetenskaper vid Uppsala universitet bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning och har verksamhet på två orter, i Uppsala och i Visby. Placeringen av doktorandtjänsten är på Campus Gotland i Visby inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU). Vid Campus Gotland bedriver forskningsprogrammet NRHU tvärvetenskaplig forskning inom hållbar utveckling kopplat till bl.a. fritidsfiske, naturbaserad turism, ekosystemtjänster och kustzonsförvaltning. NRHU ansvarar för kurser inom kandidatprogrammet i miljövetenskap och masterprogrammet i hållbar destinationsutveckling vid Campus Gotland. För mer information: http://www.geo.uu.se/forskning/nrhu/.

Uppsala universitet skapar en ny forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar, där lokal relevans möter internationell excellens. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Bevarande och förändring liksom definition och hantering av resurser är centrala aspekter. Forskarskolan är starkt förankrad i pågående tvärvetenskapliga samarbeten inom forskning och utbildning vilka bedrivs i en internationell miljö. Uppsala universitet Campus Gotland, där forskarskolan är belägen, utgör en knutpunkt för universitetets forskning och utbildning inom hållbarhet. Här arbetar vi tillsammans med internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för hållbar utveckling. Som doktorand kommer du att vara en del av denna tvärvetenskapliga forskningsmiljö. Du kommer även ta del av forskarskolans doktorandkurser, seminarier samt förstklassig doktorandhandledning. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktorandprojektet behandlar Hållbar destinationsutveckling, ett forskningsfält som med ett starkt hållbarhetsperspektiv och systemförståelse undersöker hur destinationer både kan bidra till och påverkas av hållbara besök och hållbara besöksplatser. Inom forskarskolan kommer temat att beforskas i tre doktorandprojekt med olika inriktningar.

Detta doktorandprojekt fokuserar på Naturbaserad hållbar turism och är placerad inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) vid institutionen för geovetenskaper. Det föreligger en rad miljömässiga hållbarhetsutmaningar inom naturturism. Några av de mest centrala miljöproblemen är resursförbrukning, klimatförändringar, föroreningar, skador på ekosystem, förlust av ekosystemtjänster och biologisk mångfald med flera. Doktorandprojektet ämnar undersöka besöksnäringens utmaningar och möjligheter att hantera dessa hållbarhetsproblem genom appliceringen av hållbarhetsmärkning samt ekoturism.

Miljöcertifiering och hållbarhetsmärkning har de senaste decennierna allt mer lanserats som ett marknadsbaserat instrument och självreglerande alternativ till statlig reglering för att möta globala miljöproblem och hållbarhetsutmaningar. Samtidigt har ekoturism fått ett betydande genomslag och institutionalisering inom besöksnäringen. Utmaningar med hållbarhetsmärkning och ekoturism är bland annat förknippad med att anpassa internationella standarder och regelverk till lokala kontexter samt relevansen och effektiviteten hos uppsatta standarder och regelverk för att uppnå ökad hållbarhet. Ytterligare centrala frågor är drivkrafter och utmaningar bakom besöksnäringens implementering av hållbarhetsmärkning och ekoturism samt turisters perspektiv på kvaliteten av destinationers hållbarhetspolicy.

Doktorandprojektet kan med fördel använda sig av handledares befintliga kontaktnätverk inom naturturism både i Sverige och internationellt. Fallstudier inom olika branscher av naturturism kan studeras genom intervjuer och enkätstudier med turismföretag och entreprenörer samt turister och besökare.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha masterexamen inom miljövetenskap/ekologi/geovetenskap/geografi/turismvetenskap och ett uttalat intresse för tvärvetenskaplig och tillämpad forskning. Personliga egenskaper som engagemang, motivation, initiativförmåga och självständighet är värdefulla. Mycket god kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav. 

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap om eller erfarenheter av arbete med frågor runt naturbaserad turism eller fritidsfiske. Praktiska erfarenheter av enkätundersökningar, intervjumetodik och dataanalys. Svenska språkkunskaper är meriterande.

Ansökan ska innehålla ett brev som bör vara skrivet på engelska där den sökande beskriver sig själv, sina forskningsintressen, sitt intresse för aktuellt doktorandprojekt och vilka färdigheter som sökande bidrar med till projektet. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete, kontaktuppgifter till referenspersoner och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2021-01-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl. HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Patrik Rönnbäck, 018-471 8375, e-post patrik.ronnback@geo.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2020-09-15, UFV-PA 2020/1749.

Flytta till Gotland? Här hittar du värdefull information om hur det är att leva och bo på Gotland: https://gotland.com/flytta-hit/bo-och-leva/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-01-11 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1749
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-09-15

Tilbage til Ledige stillinger