Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och bredaste institution av sitt slag med cirka 200 anställda. Vår forskning sträcker sig inifrån jordens kärna ut till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling över flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling. För mer information se: www.geo.uu.se eller besök oss på www.facebook.com/geouppsalauniversity/.

Proejektbeskrivning/Arbetsuppgifter: Kambriska fosfatskaliga lophotrochozoers fylogeni - vad säger de molekylära fossilen? Detta projekt syftar till att utröna släktskapen mellan kambriska organofosfatiska lophotrochozoer genom att jämföra extraherade fossila organiska biomarkörer. Detta är ett kraftfullt nytt tillvägagångssätt för att undersöka fossila organismers släktskap som inte tidigare använts på dessa grupper. Alla organismer kan potentiellt efterlämna kemiska spårämnen och vissa organiska biomarkörer är strukturellt robusta med hög bevarandepotential i fossilt material, vilket ger en helt ny metod för att studera fylogenin inom problematiska grupper.

Ett nytt specialbyggt Femtosecond-laser-mikropyrolys-gaskromatograf masspektrometerinstrument och en rad andra toppmoderna pyrolys- och spektroskopiska anläggningar som finns tillgängliga i Sydney tillåter extraktion av fossila organiska biomolekyler direkt från de välbevarade fossila organofosfatiska organismer i de kambriska kalkstenslagren i Sverige, Australien och Kina. Sökanden måste vara villig att utbilda sig på den specialbyggda Femtosecond-laser-mikropyrolys-gaskromatograf-
masspektrometerinstrument som kommer att vara ett nyckelinstrument för detta projekt. Resor till Sydney, Australien, förekommer, för att arbeta i organiska geokemiska laboratoriet vid Macquarie University, där de flesta analyser kommer att slutföras.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen inom paleontologi, zoologi eller geokemi med en specialistkompetens inom ett eller flera av följande ämnesområden: biogeokemiska analyser av biomineraler, analyser av skalstruktur, isolering och analys av biomarkörer, kolväten och andra makromolekyler.

Flytande talad och skriftlig engelska krävs. Du skall kunna informera andra om ditt arbete. Förmågan att samarbeta och arbeta i en lagmiljö är avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Publikationer, inom paleontologi, zoologi eller geokemi. Sökande bör ha praktisk erfarenhet av ett eller flera av de instrument som används för att karakterisera skalets ultrastruktur, kristallografi och komposition, såsom Raman Spectroscopy, Electron Microprobe, SEM, TEM, EBSD och / eller FTIR-
spektroskopi. Tidigare erfarenhet av pyrolysystem (t ex antingen Flash eller MSSV-pyrolys) är önskvärd.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-05-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-04-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Lars Holmer tel 018-471 2761 lars.holmer@pal.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 april 2020, UFV-PA 2020/1256.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1256
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-04-16

Tilbage til Ledige stillinger