Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för materialteori erbjuder forskning i världsklass med kvantmekaniska beräkningar av materialegenskaper. Inom avdelningen finns, förutom utnyttjande av redan existerande mjukvara, utveckling och implementation av nya beräkningsmetoder. Forskningen fokuseras på spektroskopi, magnetism, elektronstruktur, spinntronik, topologiska faser, korrelationsfenomen och material för grön energi.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden kommer arbeta i ett teoretisk projekt som syftar till att utveckla teori för magnetiseringsdynamik. Arbetsmetoder som kommer användas är kvantmekaniska beräkningar, täthetsfunktionalteori, dynamisk medelfältsteori samt atomär spinndynamik. Växelverkan med experimentella partners är ett viktigt inslag i arbetet, och i utbildningen ingår samarbete med forskare vid HELIOS experimentet (https://www.physics.uu.se/research/molcond/ongoingresearch/x-ray-based-methodology/helios/) vid Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Kvalifikationskrav: Krav för den sökande är en mastersexamen (eller motsvarande) i fysik, kemi eller tillämpad matematik.

Ansökan bör innehålla en beskrivning av forskningsintresse, CV, kopior av examina, eventuella publikationer, samt, om möjligt, en kopia av mastersprojektet. Rekomendationsbrev kan bifogas ansökan.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: olle.eriksson@physics.uu.se, tel.nr. +46 – (0)18 – 471 3625.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2020, UFV-PA 2020/1094.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1094
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-06-30

Tilbage til Ledige stillinger