Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 420 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. 

Projektbeskrivning: Diabetes är den främsta orsaken till njursjukdom, och cirka 1 av 4 vuxna med diabetes har njursjukdom. Hittills har genomomfattande associationsstudier identifierat minst 16 DNA-regioner som är starkt associerade med risken för diabetisk njursjukdom. Emellertid innehåller endast ett fåtal av dessa DNA-regioner gener som är kända för att spela en roll vid njursjukdom. Att identifiera och karakterisera mekanismer genom vilka kausalgen verkar är avgörande, eftersom sådana gener kan koda mål som kan översättas till effektiv nya läkemedel i framtiden, och det finns för närvarande inga läkemedel som kan förhindra eller bota diabetisk njursjukdom. Vidare finns det för närvarande inga modellsystem för att systematiskt karakterisera kandidatgener in vivo.
I detta projekt syftar vi till att utveckla och validera ett bild- och CRISPR-Cas9-baserat sebrafiskmodellsystem som är lämpligt för systematisk karaktärisering av gener och läkemedel med en förväntad roll i njursjukdomar, och att använda detta modellsystem för att karakterisera kandidatgener.

Arbetsuppgifter: För att göra detta projekt till framgång kommer kandidaten att: 1) identifiera egenskaper som är relevanta för njursjukdomar och som kan visualiseras i sebrafiskembryon eller -larver med hjälp av en automatiserad mikroskopiuppsättning; 2) hjälpa till att utveckla skript för att automatiskt kvantifiera sådana egenskaper objektivt och i hög throughput, i samarbete med lokala bildanalysexperter; 3) utveckla ytterligare avläsningar som kan karakteriseras på single larvnivån efter avbildning; 4) karakterisera effekten av exponeringar mot proof-of-concept (dvs. metaboliska utmaningar, kemikalier eller läkemedel, och CRISPR-inducerade mutationer i konceptgener) på förväntade sjukdomsrelaterade egenskaper; 5) använda validerade avläsningar för att karakterisera tidigare oväntade kandidatgener.
Detta arbetsflöde kräver dessutom den framgångsrika kandidaten att 6) mikroinjektion för att generera CRISPR-founders; 7) förbereda prover för vidare biokemiska och sekvenseringsanalyser med användning av en pipetteringsrobot; 8) hantera och statistiskt analysera stora mängder data effektivt; 9) placera nya resultat i samband med den befintliga kunskapsbasen; och 10) sprida ny insikt om manuskript för publicering i kollegiala granskade tidskrifter och presentationer vid (inter) nationella konferenser.

Kvalifikationskrav: Ansökningar mottages från mycket motiverade kandidater med en doktorsexamen i molekylärbiologi, molekylär epidemiologi eller liknande. Kandidater måste ha avslutats inom tre år efter ansökningsdatum. Om du fick din doktorsexamen tidigare men speciella omständigheter gäller (dvs längre perioder av sjukdom, föräldraledighet, militärtjänst, fackliga uppgifter och andra av liknande karaktär) kan du också vara berättigad att ansöka.
Sökande måste ha en dokumenterad och bred kompetens i grundläggande molekylärbiologimetodik inklusive erfarenhet med sebrafisk som ett modellsystem, DNA mutagenes, och fluorescens eller konfokalmikroskopi. En framgångsrik kandidat bör vara en mycket motiverad, organiserad, pålitlig lagspelare som också kan arbeta självständigt och ha kunskaper om att kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt. Förkunskaper om, och erfarenhet av att arbeta med njurarna, datahantering, mikroinjektion, epidemiologi, biostatistik och bildbaserade analyser anses meriterande.

Ansökan bör innehålla ett följebrev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och dina erfarenheter som är relevanta för denna position (som beskrivs ovan); ett CV; en lista över publikationer i granskade tidskrifter; och kontaktinformation för minst två referenspersoner. Om tillgängligt kan rekommendationsbrev också inkluderas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Marcel den Hoed, marcel.den_hoed@igp.uu.se,070-4250752.

Välkommen med din ansökan senast den 23 april 2020, UFV-PA 2020/1041.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20-06-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1041
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-04-23

Tilbage til Ledige stillinger