Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material (NFM) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom organisk energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys.

Projektbeskrivning: Organiska ramverksföreningar (MOFs och COFs) är porösa, polymera och kristallina material som på kort tid etablerat sig i forskningsfronten som ett ”hett” material för en rad tillämpningar. Ramverksföreningar som innehåller redox-aktiva grupper undersöks för en rad gröna energiapplikationer t ex som aktiv del i batterier eller för vätgasproduktion genom elektrokatalys. De allra flesta av dessa ramverk är idag begränsade till nanometertunna filmer på grund av dålig elektrisk ledningsförmåga i materialet, vilket gör att en stor del av redox-grupperna förblir inaktiva. Skalbarheten och vilka nya utmaningar som uppstår i tjockare material återstår att lösa för att dessa material fullt ut ska kunna bidra till den pågående gröna energirevolutionen. Projekt syftar därför till att utveckla och studera kompositer bestående av ramverksföreningar och ett elektriskt ledande material, så som kolnanorör eller ledande polymerer. Vi kommer att börja med att studera redan utvecklade elektrokatalytiska system för vätgasproduktion och koldioxidomvandling med målet att skapa nya skalbara och mycket anpassningsbara material.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Aktuellt forskningsprojekt för denna doktorandtjänst är att designa, syntetisera och utvärdera kompositmaterial för gröna energiapplikationer. Projektet innefattar tre olika moment och målet är att doktoranden på sikt ska behärska och utföra samtliga dessa.

De tre delarna är:

Organisk kemi och syntes - behövs för att skapa byggstenarna som krävs för ramverksföreningarna samt förståelsen för funktionella enheter och möjliga förändringar/förbättringar. Karaktärisering av dessa med t.ex. NMR.

Material- och kompositsyntes - bilda de organiska ramverken och sedan kompositmaterial utifrån dessa. Jämföra och karaktärisera dessa material med avseende på t.ex. porositet, kristallinitet och struktur.

Utvärdering av kompositerna för energiapplikationer - elektrokemisk karaktärisering av materialen, bestämning av aktivitet och begränsningar.

Kvalifikationskrav:  Master- eller civilingenjörsexamen inom kemi eller motsvarande ämnesområde som är relevant för forskningsprojektet. Projektet ligger i gränsskiktet mellan flera traditionella ämnesområden varför kompetens för att arbeta i en sådan miljö (se arbetsuppgifterna ovan) kommer att bedömas.  

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till sökandes samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Din ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det behöver även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse, senast hösten 2020

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Rikard Emanuelsson, rikard.emanuelsson@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2020, UFV-PA 2020/999.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/999
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-24
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Tilbage til Ledige stillinger