Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en postdoktortjänst i molekylär ekologi till programmet för zooekologi

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Vi söker en postdoktor till projektet ”Korrelationen mellan art- och genetisk diversitet i ett metapopulationsperspektiv”. Syftet med projektet är att förstå sambandet mellan art-diversitet och genetisk diversitet i allmänhet och särskilt i urbana miljöer, och hur detta påverkas av miljöfaktorer som t ex storlek på habitat, mänsklig bebyggelse, nätverksstruktur mellan olika habitat mm. Vårt studiesystem är   dammar i Stockholms stad som studeras med avseende på biologisk mångfald (evertebrater, fiskar och salamandrar) och miljövariabler. Det insamlade datamaterialet kommer att bearbetas statistiskt för att visa hur sambandet ser ut och vilka faktorer som påverkar sambandet.

Arbetsuppgifter: Du kommer att använda både molekylära metoder och samhällsekologiska metoder för att analysera och sammanställa data. De molekylära arbetsuppgifterna består av extraktion av DNA från insamlade prover, förberedelse av "next generation sequencing: ddRadseq”, analyser av genetisk variation och genetisk struktur från ddRadseq data. De samhällsekologiska metoderna består av ett flertal statiska analyser och kräver därför kunskap och färdigheter i ett eller flera av följande statistiska metoder: covarians decomposition,  structural equation modelling (SEM), Redundancy Analysis (RDA), multivariate regression trees (MRT) och Moran´s eigenvector maps (MEM).

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen i biologi med inriktning mot evolutionär ekologi, ekologisk genetik, molekylär genetik, eller motsvarande. Dokumenterad erfarenhet av arbete med molekylära genetiska metoder är ett krav, och kandidater med erfarenhet av multivariat statistik kommer att prioriteras för tjänsten. Den sökande ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som skrift. Vid rekryteringen fäster vi särskild vikt vid personliga egenskaper såsom kandidatens förmåga till samarbete och initiativförmåga.

För att kvalificera sig som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Meriterande: Vi söker efter en mycket oberoende och skicklig person för att driva fram projektet. Den perfekta kandidaten kommer att vara en lagspelare som har visat erfarenhet av de önskvärda arbetsuppgifterna samt bevisad färdighet i att skriva och publicera på engelska i vetenskapliga tidskrifter.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorandexamen och dina betyg, samt en kopia på din doktorsavhandling 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-06-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under 24 månader, enligt centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Frank Johansson, frank.johansson@ebc.uu.se, +46 18 471 6488.

Välkommen med din ansökan senast den 13 april 2020, UFV-PA 2020/778.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/778
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-05
Sista ansökningsdag 2020-04-13

Tilbage til Ledige stillinger