Uppsala universitet, Centrum för Genusvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Centrum för genusvetenskap inrättades 2003 som en universitetsgemensam enhet med ett tvärvetenskapligt verksamhetsuppdrag med inriktning mot genusforskning. Vi är placerade inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, historisk-filosofiska fakulteten men vår forskning och utbildning omfattar både sociala och biologiska perspektiv på kön/genus. Hos oss finns ett trettiotal forskare som bedriver forskning som spänner över alla vetenskapsområden. Vi har utbildning på både grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning. Läs mer om vår forskning här: www.gender.uu.se/forskning

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:
Centrum för genusvetenskap utlyser en tjänst som doktorand i genusvetenskap, med tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i Centrums och utbildningsprogrammets verksamhet. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser utbildning och/eller administrativt arbete kan förekomma (max 20 %) vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Inriktningen för det avhandlingsprojekt som ska bedrivas inom denna anställning ska ligga inom det brett definierade området genusvetenskap.

Kvalifikationskrav:
Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs att den sökande har genusvetenskaplig utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat utbildning inom andra ämnen med genusvetenskaplig inriktning/relevans. Sökande bör ha dokumenterat goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla CV, kopior av examensbevis, betyg och examensarbete, samt eventuella publikationer. Ansökan ska dessutom innehålla ett personligt brev (max 2 sidor) där du beskriver: (A) varför du önskar bli doktorand inom genusstudier och (B) eventuell tidigare erfarenhet av forskning. Utöver detta ska ansökan innehålla en kortfattad projektplan (max 5 sidor, inklusive referenslitteratur) som beskriver ditt tänkta projekt. Det är av central betydelse att projektplanen visar förtrogenhet med det genusvetenskapliga forskningsfältet, omfattar forskningsfrågor med hög relevans för genusvetenskap, och en fördel att projektet knyter an till de forskningsteman som finns på Centrum för genusvetenskap. (För mer information, se gender.uu.se/forskning). Inkludera också kontaktinformation till minst två, helst akademiska, referenser. Intervjuer och arbetsprover kommer att utgöra en del av urvalsprocessen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets och historisk-filosofiska fakultetens regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Utbildning på forskarnivå i genusvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. http://www.gender.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillförverksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Centrum för genusvetenskap har ett aktivt och kontinuerligt arbete för att främja Lika villkor och ett långsiktigt mål att öka mångfald på arbetsplatsen.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 1 september eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om forskarutbildningen lämnas av; Studierektor för forskarutbildningen Ulrika Dahl, Epost: ulrika.dahl@gender.uu.se, tel: 018-471 5869. Föreståndare Helena Wahlström Henriksson, Epost: helena.henriksson@gender.uu.se, tel: 018-471 7298. 

Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2020 , UFV-PA 2020/651.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde September 2020
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/651
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-19
Sista ansökningsdag 2020-03-30

Tilbage til Ledige stillinger