Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala Universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis integrerade sektioner; cancer, infektioner och försvar samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på http://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Leif Anderssons grupp söker en mycket motiverad person med ett stort intresse av att doktorera inom ämnet genomik med inriktning mot evolution och populationsgenetik vid Uppsala Universitet. Forskarutbildningen fokuserar på att undersöka den genetiska bakgrunden för lokal anpassning hos naturliga populationer.

Projektsammanfattning och arbetsuppgifter: Vår forskning syftar till att öka den grundläggande kunskapen om hur olika arter anpassar sig till sin miljö och att identifiera specifika gener som bidrar till denna evolutionära process. Syftet är också att baserat på dessa fynd öka den grundläggande kunskapen om geners funktion och hur de påverkar individens egenskaper. Som exempel så har vi nyligen funnit att genetiska förändringar i rhodopsin, en av ljusreceptorerna i ögat, har haft avgörande betydelse för strömmingens anpassning till Östersjöns ljusmiljö. Vi har sekvensbestämt hela arvsmassan från bland annat sill och strömming, och från alla nu levande arter av Darwinfinkar. Vi använder bioinformatik för att studera hur naturlig selektion påverkar arvsmassan hos dessa arter och hur detta bidrar till arternas anpassning.

Mer information om gruppen: https://www.imbim.uu.se/forskargrupper/genetik-och-genomik/Andersson_Leif/

Kvalifikationer: Kandidaten ska ha en magisterexamen eller motsvarande med fokus på genetik, genomik och/eller bioinformatik. God erfarenhet i statistik och datorprogrammering är meriterande. God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på engelska krävs. Kandidatens personliga egenskaper så som samverkan och kommunikationsförmåga samt analytisk förmåga kommer att beaktas. Kandidaten förväntas ta egna initiativ såväl som att samarbeta med nationella och internationella kollegor både inom och utanför gruppen.

Bedömning sker enligt följande kriterier: Uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning, där graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning är avgörande.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/. Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20%).

Ansökan mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla CV, relevanta publikationer (artiklar, examensarbeten eller liknande), ett personligt brev där du beskriver dig själv och dina kunskaper och forskningsintresse, namn och e-post/tel.nr. till två referenspersoner.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar: Kontakta Prof. Leif Andersson, leif.andersson@imbim.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 16 december 2019, UFV-PA 2019/4142.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform enligt lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4142
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-16

Tilbage til Ledige stillinger