Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutet för bostads- och urbanforskning är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut med inriktning på bostads- och urbanfrågor. IBF tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 40 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBF:s målsättning är att inom sitt temaområde tillhandahålla intressant och relevant samhällsforskning av högsta internationella kvalitet.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Anställning som postdoktor vid Uppsala universitet avser i huvudsak forskning. Även viss undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna.

Denna postdoktortjänst är ett samarbete mellan Institutet för bostads- och urbanforskning och Uppsala kommun och dess avdelning för strategisk planering. Arbetsuppgifterna består av forskning med kvalitativa metoder om fysisk planering i vid bemärkelse, och med fokus på utvecklingen i Uppsala kommun. Forskningen kan t. ex. röra kvalitetsbegreppet i stadsplaneringen, metoder för organisering och styrning av planeringsprocesser, intressegruppers inflytande, hantering av intressekonflikter (t. ex. ambitionen att vara klimatneutral och samtidigt en kommun för alla invånare), konsekvenser av och synsätt på innovationer i bostadsplanering, etc. Forskningen utvecklas efter samråd med kommunen och genomförs med respekt för principen om forskningens frihet med avseende på metodval, teorianknytning, etc.

Tjänstgöringen är förlagd till IBF (50 %) och kommunen (50 %).

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor vid IBF krävs att innehavaren har avlagt doktorsexamen i någon av de discipliner som finns vid IBF (ekonomisk historia, kulturgeografi, miljöpsykologi, nationalekonomi, sociologi eller statskunskap), eller i annan likvärdig disciplin med inriktning mot samhällsplanering. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

För att vara behörig till tjänsten måste sökanden behärska svenska flytande, i tal och skrift. Då tjänsten kommer bedrivas dels vid ett mångvetenskapligt forskningsinstitut och dels vid en kommunal planeringsavdelning ställs höga krav på kommunikativa färdigheter.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Forskningsmeriter inom kommunal fysisk planering är meriterande.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inkludera en CV, en kort idéförklaring (max 1000 ord), publikationslista, kontaktuppgifter till två referenspersoner, samt max tre åberopade skrifter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Övrigt: Tjänsten utlyses under förutsättning att fullständig finansiering är säkrad vid anställningsdatumet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Nils Hertting, 018-471 6534, nils.hertting@ibf.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2019, UFV-PA 2019/2362.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-10-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/2362
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-08-01
Sista ansökningsdag 2019-09-17

Tilbage til Ledige stillinger