Uppsala universitet, Avdelningen för externa relationer

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Enheten för uppdragsutbildning är en brobyggare som fångar upp det bästa från akademin och sedan översätter och paketerar innehållet till skräddarsydda utbildningar, anpassade till kundens kompetensbehov. Idag erbjuder vi allt ifrån obligatoriska kurser för läkare under specialistutbildning till masterutbildningar för chefer i den vietnamesiska statsförvaltningen. Uppdragsutbildningarna varierar också i längd från kortare seminarier till hela program. Att få arbeta med fortbildning av yrkesverksamma är stimulerande då det möter andra behov och förväntningar jämfört med den reguljära utbildningen.

Universitetet gör nu en satsning på uppdragsutbildning för att ytterligare stärka och befästa vår samverkan med offentliga, privata och idéburna organisationer nationellt och internationellt. Från januari 2019 förs det universitetsgemensamma arbetet med uppdragsutbildning till en ny avdelning, Avdelningen för externa relationer. Inom den nya avdelningen för externa relationer blir Enheten för uppdragsutbildnings uppgift att aktivt se till att den kunskap och kompetens som utvecklas inom Uppsala universitet erbjuds yrkesverksamma inom alla samhällssektorer. Vi jobbar i nära samarbete med universitetets forskare och lärare och i tät dialog med våra kunder för att utveckla den bästa fortbildningen för yrkesverksamma.

Som chef för Enheten för uppdragsutbildning erbjuds du ett utmanande och prioriterat uppdrag med möjlighet att på ett avgörande sätt bidra till Uppsala Universitet fortsatta utveckling.

Utöver de formella kraven och din personliga lämplighet tror vi att du har med dig relevanta erfarenheter från en eller flera områden. Du kanske är eller har varit:

 • Utvecklingsansvarig inom en myndighet
 • Konsult inom utbildningssektorn
 • Har utvecklat ett nytt verksamhetsområde
 • Har prövat nya vägar till lärande i yrkeslivet
 • Har jobbat i gränslandet där forskning möter praktik
 • Känner igen dig i rollen som entreprenör
 • Du kanske har en bakgrund inom kompetensutveckling för vuxna, antingen som pedagog, konsult eller beställare.

Arbetsuppgifter

I arbetet som enhetschef ingår att tillsammans med enhetens kompetenta och drivna medarbetare vara med och utveckla uppdragsutbildningen. Det handlar bland annat om att tillsammans med universitetets lärare utveckla vår produktportfölj, hitta nya verksamhetsområden, utveckla nya pedagogiska former, utveckla befintliga och skapa nya samarbeten internt och externt.

Som enhetschef ska du arbeta strategiskt och marknadsorienterat i syfte att skapa goda långsiktiga och affärsmässiga relationer såväl externt som internt. Du ska vidareutveckla samarbetet med beställare och universitetets institutioner.

Enhetschefens uppdrag är också att planera, leda och fördela arbetet vid enheten, bidra till universitetets mål och strategier samt säkerställa enhetens uppdrag och krav på full kostnadstäckning. Enheten är helt externt finansierad.

Som enhetschef skapar du förutsättningar för att vidareutveckla uppdragsutbildningarna och enhetens organisation och arbetssätt. Du rapporterar till avdelningschefen för avdelningen för externa relationer.

Kvalifikationskrav för anställningen

Personen vi söker ska ha:

 • Grundläggande akademisk examen
 • Erfarenhet av att leda en komplex och dynamisk verksamhet med många intressenter
 • Erfarenhet av att leda kvalificerade medarbetare
 • Förmåga att på ett lyhört sätt skapa förutsättningar för samarbete och samsyn kring uppdraget
 • Förmåga att skapa en god arbetsmiljö genom att motivera, delegera och följa upp arbetsuppgifter
 • Pedagogisk förmåga för att kunna kommunicera mål och förväntningar på ett tydligt sätt
 • Kunskap om personal-, ekonomi- och ledningsfrågor innefattande verksamhetsutveckling och kompetensförsörjningsfrågor
 • God muntlig och skriftlig förmåga i såväl svenska som engelska.
 • Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet såsom förmåga till samarbete, inspirerande ledarskap, kommunikativ förmåga och att vara lösningsorienterad.

Meriterande för anställningen

 Det bedöms meriterande om du har:

 • Högre akademisk examen.
 • Förtrogenhet med ett lärosätes organisation, styrning, dess miljö, kultur, människor och mål.
 • Ett brett kontaktnät gentemot HR-chefer och andra beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor.
 • Erfarenheter från offentlig sektor eller större idéburen organisation, gärna i en konkurrensutsatt verksamhet.
 • Erfarenhet av att medverka i förhandlingar.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

För upplysningar om anställningen/intresseanmälan kontakta i första hand Kay Svensson, biträdande universitetsdirektör, 018-471 33 52.

Välkommen med din ansökan senast den 10 februari 2019, UFV-PA 2018/4484.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/4484
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-01-15
Sista ansökningsdag 2019-02-10

Tilbage til Ledige stillinger