Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskare i fysik med inriktning mot materialfysik vid Institutionen för fysik och astronomi med tillträde 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Institutionen för fysik och astronomi är Uppsala universitets näst största institution, med över 400 anställda, fördelade på 11 avdelningar. Institutionen för fysik och astronomi ligger i Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Institutionen bildades den 1 januari 2010 genom en sammanslagning av institutionen för fysik och astronomi och institutionen för fysik och materialvetenskap.

Websida: http://www.physics.uu.se

Avsikten med detta projekt är att öka förståelsen för hur ljus kan förändra ett materials magnetiska egenskaper, och omvänt, hur magnetiska fält kan påverka hur ljus växelverkar med en yta. Detta ska åstadkommas genom att skapa konstgjorda mikroskopiska strukturer på en yta. Kopplingen mellan de magnetiska egenskaperna hos materialet och ljuset förmedlas av plasmoner, alltså kollektiva oscillationer av elektronerna in den konstgjorda strukturen.

För att göra detta möjligt samlar vi internationellt ledande forskare i Sverige inom fälten nanoplasmonik och nanomagnetism verksamma vid Chalmers, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Genom att kombinera den unika kompetensen hos de medverkande forskargrupperna kommer vi att skapa en plattform för nya upptäckter i mötet mellan två nya och framväxande forskningsfält, magnetism och optik. Detta kommer skapa möjligheter för nya tekniska tillämpningar baserat på den kunskap som projektet kommer skapa. Vi har även intensivt samarbete med internationella forskare i Europa och USA.

Arbetsuppgifter: Du kommer att leda det experimentella arbetet med karakterisering av magnetoplasmoniska komponenter mad hjälp av ellipsometry, polarimetri och magneto-optisk spridning. Dessutom ingår i projektet studier av dynamiken i magnetoplasmoniska element och magnetisk mikroskopi av dessa strukturer, handledning av masterstudenter och/eller doktorander, dock högst 20 % av anställningens omfattning.

Som forskare genomför du i första hand din egen definierade forskning inom ramarna för forskningsgruppens område och utrustning. Tjänsten kan även innebära handledning av master och/eller doktorander till en viss del. Viktigt är också samarbetet med övrig akademisk personal liksom med samhället i stort. Tjänsten är meriterande för vidare akademiska tjänster liksom för arbete inom industrin och den allmänna sektorn.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med doktorsexamen i experimentell/tillämpad fysik. Krav är även att sökande har två års erfarenhet av forskningsarbete inom relevant ämne. En bakgrund inom liknande projekt (t.ex. nano-optik, plasmonik, nanomagnetism) är högst önskvärt, liksom mycket goda färdigheter i analys av experimentella data. Krav är goda kommunikations-färdigheter i engelska och svenska. Tjänsten kräver att man kan arbeta självständigt, men det är också viktigt att kunna samarbeta med de övriga i forskningsgruppen.

Ansökan ska innehålla:

  • 1 Motiveringsavsnitt med en kort beskrivning av ditt forskningsintresse och varför du tror att du passar inom projektets område (max två sidor, idealiskt en).
  • 2 CV, inklusive en beskrivning av relevanta förmågor, samt en komplett publikationslista.
  • 3 Kopia av examensdiplom och officiella betygsavskrifter.
  • 4 Kontaktinformation till minst två personer som kan inkomma med referensbrev som stöder din ansökan. Ange hur dessa personer professionellt anknyter till dig.

Speciella omständigheter som eventuellt kan leda till ett avbrott i tjänstgöringen skall anges i CV (med datum) så att dessa faktorer kan tas med i bedömningen av det förväntade forskningsresultatet. Exempelvis tjänstledighet pga kända sjukdomar, barnledigheter, förtroendeuppdrag, militärtjänstgöring etc.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Vassilios Kapaklis, vassilios.kapaklis@physics.uu.se, +46 (0)18 471 3522.

Välkommen med din ansökan senast den 25 november 2018, UFV-PA 2018/3791.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3791
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-13
Sista ansökningsdag 2018-11-25

Tilbage til Ledige stillinger