Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på: www.ilk.uu.se.

Positionen är placerad i forskargrupp Theranostics hos Olof Eriksson vilken är associerad vid Science For Life Laboratory och fokuserar på nya in vivo avbildningsmetoder för ökad förståelse av sjukdomsutveckling och terapi inom metabola sjukdomar och onkologi. Forskningen bedrivs i anslutning till Plattformen för Preklinisk PET-MRI.

Forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Arbetet fokuserar på att utveckla nuklear-medicinska metoder för in vivo avbildning av inflammatoriska processer samt beta cells-massa.

Metoderna kommer användas för studie av sjukdomsprocesser inom modeller av cancer och diabetes. Preklinisk utveckling inkluderar radioaktiv märkning av molekyler (radiokemi) samt in vitro (cell-system, autoradiografi) och in vivo-utvärdering (PET avbildning, biodistribution, dosimetri) av radioaktivt märkta spårsubstanser.

I arbetet ingår även aktivt deltagande i den dagliga driften och uppgifterna för laboratoriet, handledning av forskarstuderande och deltagande i skrivande av forskningsansökningar och publikationer. Begränsade undervisnings- och administrativa uppgifter ingår till högst 20 %, handledning inkluderad.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav: Den sökande måste vara behörig för studier på forskarnivå och ska ha en masterexamen inom området medicin, farmaci eller biologi. Goda kunskaper och god kommunikationsförmåga i engelska, i tal och skrift, krävs för tjänsten.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande: Kurser i FELASA C (eller motsvarande), strålskydd eller radiokemi är meriterande. Tidigare laborativ erfarenhet av arbete med radioaktivt märkta substanser samt in vitro (t.ex. cell-system, autoradiografi) och in vivo metodiker (biodistribution, PET/ SPECT/ CT/ MRI-imaging) är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/.

Din ansökan bör innehålla:

  • Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse (högst 2 sidor)
  • CV
  • Examensbevis
  • Kopia av magisteruppsats (eller ett utkast)
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om tjänsten lämnas av: biträdande universitetslektor Olof Eriksson, tel. 0707-903054, olof.eriksson@ilk.uu.se och prefekt Anders Karlén, tel +46 18-471 4293, anders.karlen@ilk.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 30 november 2018, UFV-PA 2018/3827.

Anställningsform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3827
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-31
Sista ansökningsdag 2018-11-30

Tilbage til Ledige stillinger