Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaci är del av den farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet. Institutionen ansvarar för forskning, utbildning och samverkan inom ämnesområdena galenisk farmaci, biofarmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, samhällsfarmaci och läkemedelsepidemiologi. Vid institutionen arbetar ca 80 personer, varav ungefär 20 utgörs av lärare.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom apotekar- och receptarieprogrammet på grund- och avancerad nivå samt administration. Inom anställningen ingår ca 80% undervisningstid. Innehavaren av befattningen förväntas undervisa inom kurser i samhällsfarmaci med inriktning mot apoteksfarmaci, författningar, farmaceutisk praxis och kommunikation såväl som inom kurser i galenisk farmaci med särskilt fokus på det område som berör regelverken för utveckling, dokumentation, tillverkning och godkännande av läkemedelsprodukter. 

Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, kursutveckling, examination och handledning av studerande på grundläggande och avancerad nivå. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Ledningsuppdrag kan komma att ingå inom ramen för anställningen.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdena för läraranställningen är samhällsfarmaci och galenisk farmaci med regulatorisk vetenskap för läkemedelsområdet. Samhällsfarmaci behandlar läkemedlens roll för individer, populationer, organisationer och samhälle och ska bidra till en rationell läkemedelsanvändning i samhället. Galenisk farmaci är läran om formulerade läkemedelsprodukters administrering, uppbyggnad, farmaceutiska egenskaper, framställning, kvalitetsprovning och hantering. Inom den regulatoriska vetenskapen behandlas regelverk för läkemedel, inklusive deras kvalitetssäkring, och regelverkets vetenskapliga och tekniska grunder.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt universitetsexamen på avancerad nivå, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder:  Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning i ämnesområdena samhällsfarmaci och galenisk farmaci tillmätas betydelse.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet:  Grundläggande farmaceutisk utbildning är ett krav för anställningen. God kunskap om apoteksväsendet, läkemedelsanvändning samt de författningar som tillämpas inom hälso- och sjukvården är meriterande för anställningen.

Administrativ skicklighet och samarbetsförmåga är viktiga för anställningen och kommer att tillmätas betydelse. Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Erfarenhet av administrativt arbete i studieadministrativa system är meriterande för anställningen.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och pedagogisk skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och vetenskapsområdets för medicin och farmaci och kompletterande riktlinjer för anställning.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Så snart som möjligt eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Erik Björk tel 018-471 4388 , e-post: erik.bjork@farmaci.uu.se, studierektor Josefina Nordström, tel 018-471 4550, e-post: josefina.nordstrom@farmaci.uu.se och studierektor Charlotta Heijkenskjöld, tel 018-471 4369 e-post: charlotta.heijkenskjold@farmaci.uu.se.


Välkommen med din ansökan senast den 9 november 2018, UFV-PA 2018/3520.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 2018/3520
Kontakt
  • Erik Björk / Prefekt, 018-4714388
  • Josefina Nordström / Studierektor, 018-4714550
  • Charlotta Heijkenskjöld / Studierektor, 018-4714369
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-10-19
Sista ansökningsdag 2018-11-09

Tilbage til Ledige stillinger