Uppsala universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Forskare i genusrelaterat våld och hälsa med hbtqi-inriktning vid Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset, har regeringens uppdrag att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt att ge stöd till våldsutsatta kvinnor. I NCK:s regeringsuppdrag ingår att bedriva forskning med anknytning till den kliniska verksamheten i området mäns våld mot kvinnor. Vi söker nu en erfaren forskare som kan medverka i ett regeringsuppdrag kring hbtqi-personers utsatthet för våld i nära relation.

Arbetsuppgifter
Ämnesområdet genusrelaterat våld och hälsa är tvärvetenskapligt och kan belysas med såväl medicinska som humanistiska och samhällsvetenskapliga ansatser. I arbetsuppgifterna ingår arbete med en forskningssammanställning kring hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relation, samt även kring stödinsatser riktade till denna grupp av våldsutsatta.

Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i NCK:s verksamhet och bidra till utvecklingen av forskningsmiljön. I anställningen kan även komma att ingå insatser kopplade till samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer för vilkas verksamhet det aktuella uppdraget är av relevans.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen. Den sökande ska ha erfarenhet av egen forskning inom området genusrelaterat våld och hälsa med inriktning mot hbtqi-personer, samt ha de formella kvalifikationer och de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Arbetet kräver god förmåga att arbeta självständigt liksom visad förmåga till samarbete och interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället. Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid den sökandes kvalifikationer gällande hbtqi-frågor. Docentkompetens och erfarenhet av doktorandhandledning är särskilt meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad till och med 2024-12-31. Omfattningen är 75 %. Tillträde augusti. Placeringsort: Uppsala

Ansökningshandlingarna inlämnas via Varbi, Uppsala universitets elektroniska ansökningssystem. Ansökan ska innefatta:

  • Personligt brev som innehåller en motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid Nationellt centrum för kvinnofrid,.
  • Kort CV (max 3 sidor)
  • Publikationslista
  • Eventuella andra handlingar som den sökande önskar åberopa

Upplysningar om anställningen lämnas av: om anställningen lämnas av föreståndaren för NCK Anita Hussénius, 073- 469 7303, e-post anita.hussenius@nck.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 juni 2024, UFV-PA 2024/1938.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2024-08-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1938
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-11

Tillbaka till lediga jobb