Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH) är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på hälsa och välfärd. Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. 

Arbetsuppgifter

Undervisning och administration inom ämnet fysioterapi på grundläggande och avancerad nivå. Till undervisning räknas också kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa kunskapsutvecklingen inom fysioterapi och samhällsutvecklingen i övrigt samt att bidra till implementering av ny kunskap. 

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och på engelska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid bred ämneskunskap inom fysioterapi med fokus på muskuloskeletal funktionsnedsättning och ortopedi. Erfarenhet från undervisning av fysioterapeutstudenter är meriterande. Vetenskaplig och högskolepedagogisk skicklighet kommer att viktas likvärdigt där god skicklighet inom båda områdena kommer tillmätas betydelse.

Vi söker dig som har en högskoleexamen i fysioterapi/sjukgymnastik. Det är meriterande om du har doktorsexamen alternativt master- eller magisterexamen.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11 

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas betydelse.
Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 10 månader. Omfattningen är 50%. Tillträde i augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Lena Zetterberg, universitetslektor och studierektor, tel 018-471 4766.

Välkommen med din ansökan senast den 10 juni 2024, UFV-PA 2024/1888.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1888
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-05-29
Sista ansökningsdag 2024-06-10

Tillbaka till lediga jobb