Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 290 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida. (https://kemi.uu.se/angstrom)

Framtida energilagringstekniker för elnätet måste förlita sig på hållbara material som kommer från energieffektiva och miljövänliga processer. Batterikemier baserade på vatten och grundämnen med god tillgänglighet såsom Na, Fe och S har visat en lovande utveckling under senare år, men betydande utmaningar framförallt vad gäller elektrolytnedbrytning och vätgasutveckling återstår. Forskningsprojektet ämnar utveckla och tillämpa operando gasanalys för att undersöka vätgasutveckling i vattenbaserade batterier. Molekylära elektrolyttillsatser som kan undertrycka H2 bildning ska identifieras och karakteriseras för att få en grundläggande förståelse av deras funktionsmekanismer. Prestandatester och teknisk-ekonomisk analys kommer att genomföras för att utvärdera de mest lovande batteriföreningarna.

Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC), som är inrymt i Ångströmlaboratoriet - ett av Europas bäst utrustade materialforskningslaboratorier. ÅABC omfattar heltidsverksamhet för >80 forskare, varav 8 är högre tjänstemän och resten är doktorander, postdoktorer, forskare och biträdande professorer, och är en av de ledande forskningsmiljöerna för 

utveckling av elektrokemiska lagringsmaterial och avancerad batteriteknik i Norden. Forskningen är inriktad på moderna kommersiella Li-ion-batterier och nästa generations Li-ion-batterier samt framtida batterikemier som Na-ion, Li-S, organiska elektroder, solid-state, etc. Expertisen ligger i syntes av elektrod- och elektrolytmaterial och elektrokemisk testning, men lika viktigt är utveckling och tillämpning av operando karakterisering, såsom vibrationsspektroskopi, masspektrometri, röntgenfotoelektronspektroskopi, diffraktion, etc. och kombinationer av dem.

Arbetsuppgifter
Vi söker en mycket motiverad och ambitiös doktorand för detta utmanande projekt. Doktoranden kommer att utforma, planera och genomföra det experimentella arbetet, ofta i samarbete med kollegor, kritiskt analysera och diskutera resultaten samt sprida arbetet muntligt vid vetenskapliga konferenser och skriftligt i form av artiklar i fackgranskade tidskrifter. Slutligen förväntas doktoranden vara en god lagspelare och delta i alla obligatoriska gruppaktiviteter, inklusive att bli ansvarig person för viss laboratorieutrustning. 

Kvalifikationskrav
Doktoranden bör ha en bakgrund inom kemi, fysik, materialvetenskap, kemiteknik eller motsvarande. Dessutom förväntas doktoranden: 

• avlagt examen på avancerad nivå eller 

• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng utgör självständigt arbete), med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper 

• mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Erfarenhet av elektrokemi, materialanalys, och/eller programmering är en fördel.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.
https://regler.uu.se/?languageId=3

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Erik Berg, erik.berg@kemi.uu.se.  

Välkommen med din ansökan senast den 2024-06-20, UFV-PA 2024/1865.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1865
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-20

Tillbaka till lediga jobb