Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Faculty of Technology, Department of Materials Science and Engineering

Tidsbegränsad heltidsanställning på 1 år med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- kandidat- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Läs mer om oss här
https://www.materialvetenskap.uu.se

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar, nanobiomaterial, hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling, funktionalisering av elektrodytor för katalytiska tillämpningar, additiv tillverkning för läkemedelsmaterial, mikrosensorer för in vivo användning, samt hållbara material från biomassa. Forskare vid avdelningen har således omfattande erfarenhet inom funktionalisering av biomaterial, biokompabilitet, additiv tillverkning, organisk energilagring, nanosäkerhet, samt utveckling och analys av funktionella porösa material.

Projektbeskrivning
Projektet syftar till att utveckla nya nanokompositer av cellulosa och porösa organiska material (POMs) med skräddarsydda strukturer och sammansättningar. Dessa kan omvandla energin som bärs av vatten och fukt, såsom latent värme och kemisk potentiell energi till elektricitet genom naturliga och allmänt förekommande processer av vattenavdunstning och fuktabsorption. Detta kommer att resultera i skapandet av "nollutsläpp", hållbar, effektiv och återvinningsbar elektricitetsproduktion genom vattenånginducerad elektricitetsgenerering (WEG) och fuktabsorptionsaktiverad elektricitetsgenerering (MEG).

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår grundläggande och tillämpad forskning inriktat mot POMs, inkluderande metallorganiska ramverk (MOFs) och porösa organiska polymerer (POPs). Arbetet innebär även syntes av POMs från hållbara monomerer, bearbetning av fristående nanokompositmaterial av POMs och nanocellulosa genom additiv tillverkning samt karaktärisering av erhållna material. Det ingår även utvärdering av vatten- och fuktadsorption hos nanokompositerna, samt utvärdering av prestandan hos de konstruerade elektricitetsgenereringsenheterna.

Du arbetar självständigt i en labbmiljö i en stor multidisciplinär grupp av kemister och materialforskare.

Därutöver ingår även kommunikation av forskningsresultat genom vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser, som viktiga moment i anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i nanoteknologi eller liknande område.

Vi kräver dokumenterad kunskap och flerårig forskningserfarenhet av:

  • utveckling av MOFs och/eller POPs för miljötillämpningar
  • adsorption och separation
  • användning av relevanta analytiska metoder (gasadsorption, termisk analys, elektronmikroskopi, infrarödspektroskopi, XPS med mera)

Vi kräver mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska liksom utmärkt kunskap inom vetenskapligt skrivande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, såsom förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning inom givna tidsramar, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes förmåga att publicera vetenskapliga arbete i tidskrifter av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du är intresserad av detta projekt och varför du är lämplig för denna tjänst

2) CV (max 2 sidor)

3) Kopia på doktorsexamen, masterexamen (eller motsvarande) och kursbetyg

4) Publikationslista. Markera de mest relevanta publikationerna för tjänsten samt kommentera vad du bidragit med i just dessa publikationer.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två personer som har accepterad att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Vi kommer löpande under ansökningstiden att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervjuer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 1 år. Omfattningen är 100%. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Chao Xu, chao.xu@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/1875

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1875
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb