Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Är du intresserad av att utveckla metoder för att upptäcka sociala informationshot (såsom online desinformation), med stöd av kompetenta och vänliga kollegor i en internationell miljö? Letar du efter en arbetsgivare som investerar i hållbar personal och erbjuder trygga och fördelaktiga arbetsförhållanden? Vi välkomnar dig att söka en doktorandtjänst inom social cybersäkerhet vid Institutionen för informationsteknologi.

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position både inom forskning och utbildning på alla nivåer. Vi är för närvarande Uppsala universitets tredje största institution, har cirka 350 anställda, inklusive 120 lärare och 120 doktorander. Ungefär 5 000 grundutbildningsstudenter tar en eller flera kurser vid institutionen varje år. Mer information om oss hittar du på Institutionen för informationsteknologis webbplats

Kandidaten kommer att ansluta sig till Uppsala universitets Information Laboratory (InfoLab), ett av forskningslaboratorierna vid Institutionen för informationsteknologi. På InfoLab bedriver vi grundläggande och tillämpad tvärvetenskaplig forskning om informationsutvinning från sociala data. Kandidaten kommer också att vara en del av Graduate School in Cybersecurity vid Institutionen för informationsteknologi. Graduate School erbjuder en miljö där studenter och forskare inom cybersäkerhet och relaterade områden arbetar tillsammans, genom en gemensam PhD-nivå läroplan med gemensamma kurser och forskningsaktiviteter. Regelbundna seminarier planeras med presentationer från skolans deltagare och inbjudna talare.

Projektbeskrivning
Projektet befinner sig inom det framväxande området social cybersäkerhet. Forskning inom social cybersäkerhet behandlar hur online-kommunikationsteknik används för att påverka allmänhetens åsikter och attityder (till exempel spridning av desinformation) och underminera social sammanhållning (till exempel förorena online-samtal med hatiska kommentarer om utomstående grupper). Vi kallar gemensamt dessa problem sociala informationshot. Arbetet inom detta område syftar till att identifiera aktörer som manipulerar narrativ (vad som talas om och med vilken avsikt) och gemenskaper (vem som talar med vem), samt de metoder de använder. Fältet bidrar till kunskap om hur denna form av samhällsmanipulation kan identifieras, mätas, men också hur den kan motverkas. Att skaffa denna kunskap är avgörande för att stödja demokratisk motståndskraft.

Arbetsuppgifter
Syftet med detta projekt är att utveckla metoder för att upptäcka sociala informationshot. Särskilt fokuserar projektet på de nya sociala informationshot som möjliggörs av de senaste framstegen inom AI-baserad multimedia-innehållsgenerering. Även om fenomen som desinformation och hatretorik inte är nya, finns det idag nya teknologier som kan användas för att generera innehåll (t.ex. skapa fejkade bilder eller videor av offentliga personer) och operera artificiella online-aktörer (t.ex. botar) för att manipulera narrativ och gemenskaper.

Målen med detta doktorandprojekt är att:

 • Förstå hur AI-drivna sociala mediekonton använder textuell och visuell semantik för att övertyga människor, manipulera narrativ och störa gemenskaper.
 • Utveckla nya detektionsmetoder för sociala informationshot baserade på generativ AI.
 • Mäta omfattningen och påverkan av AI-baserade sociala informationshot i utvalda sammanhang (t.ex. på den svenska internet).

Aktiv deltagande i Graduate School-aktiviteter förväntas.

En doktorand förväntas ägna sin tid främst åt forskarutbildning. Resten av uppgifterna kan innebära undervisning vid institutionen, inklusive även viss administration, högst 20 %.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå inom dataanalys, eller relaterade områden som är relevanta för doktorandämnet
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi letar efter kandidater med:

 • ett starkt intresse för tvärvetenskaplig forskning,
 • en förståelse och/eller intresse för metoder för analys av online-kommunikation,
 • goda kommunikationsfärdigheter med tillräcklig behärskning av muntlig och skriftlig engelska,
 • utmärkta studieresultat,
 • förmågan att självständigt driva sin egen forskning, men också att samarbeta med andra,
 • en hög nivå av kreativitet, grundlighet och en strukturerad ansats till problemlösning.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom nätverksanalys och textanalys samt avancerade kunskaper inom programmering, informationsutvinning och maskininlärning är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Ansökan måste inkludera:

 1. ett personligt brev (högst 1 sida) där du kort motiverar varför du söker denna tjänst, inklusive en självutvärdering om varför du skulle vara rätt kandidat för tjänsten;
 2. ett CV;
 3. examensbevis och registerutdrag med betyg (översatt till engelska eller svenska);
 4. masteruppsatsen (eller ett utkast till denna, och/eller annan självproducerad teknisk eller vetenskaplig text på engelska), publikationer och andra relevanta dokument;
 5. referenser med kontaktinformation (namn, e-postadresser och telefonnummer) och (om möjligt) upp till två rekommendationsbrev.

Sökande som uppfyller minst ett av behörighetskraven uppmanas starkt att söka. Alla sökande bör ange deras tidigast möjliga startdatum.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. Matteo Magnani, +46184714021, matteo.magnani@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 juni 2024, UFV-PA 2024/1686.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1686
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-14
Sista ansökningsdag 2024-06-05

Tillbaka till lediga jobb