Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Vill du arbeta med materialfysik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som doktorand på Uppsala universitet.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Forskningsområdet vartill doktoranden ska bidra avser teoretiska studier och beräkningsbaserad modellering inom den kondenserade materiens fysik. Särskilt fokus inom arbetsgruppen är på ultrasnabb icke-jämvikts dynamik, laser-inducerad ultrasnabb spinndynamik, generering av icke-jämvikt orbitala- och spinnströmmar och simuleringar av supraledning för äkta material.

Arbetsuppgifter
I forskningsuppgifterna ingår utveckling av teoretiska modeller och datorsimuleringsprogram. Doktoranden kan bidra till följande forskningsområden: teori och modellering av ljus-inducerade spinn och orbitala strömmar, teori för laser-inducerad ultrasnabb spinndynamik och spinntransport, teori för kopplad icke-jämvikts dynamik av elektroner, magnoner och fononer, teori för elekton magnetisk circulär dikroism, och modellering av elektriskt inducerad magnetiserings dynamik i spinntroniska komponenten. Olika datorprogram, så som för första-princip-beräkningar (DFT och TDDFT), för simulationer av icke-jämvikts dynamik och supraledning kommer att användas. I projektet som leds av professor Peter Oppeneer erbjuder vi arbete i ett modernt och spännande område i den kondenserade materiens fysik samt möjligheter att samarbeta med ledande experimentella och teoretiska grupper samt industri

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik eller motsvarande, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i teoretisk fysik och fastatillståndets fysik. Den sökande skall ha stort intresse för modern teoretisk fysik och vara särskilt motiverad.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Utmärkta studieresultat är extra meriterande, samt erfarenhet av elektronstrukturteori och/eller erfarenhet av dator-simuleringsprogram. Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är önskvärda.

Ansökan bör innehålla ett brev som beskriver den sökande samt dennes vetenskapliga intressen och motivation för att bli doktorand. Det skall innehålla ett CV, kopior på relevanta betyg, kopia på den sökandes examensarbete eller ett utkast av detta (om arbetet ännu inte är framlagt), samt den sökandes forskningsartiklar om sådana finns. Kontaktinformation till minst två referenspersoner skall inkluderas.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Oppeneer, Institutionen för fysik och astronomi, e-post: peter.oppeneer@physics.uu.se, tel. +46-709 60 4016.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2024, UFV-PA 2024/1617.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1617
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-13
Sista ansökningsdag 2024-06-17

Tillbaka till lediga jobb