Uppsala University, Department of Materials Science and Engineering

Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, institutionen för materialvetenskap, Uppsala universitet

Bli en av oss!

Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Vår institution utgör en spännande arbetsplats med forskning i ett brett teknikrelaterat område, från grundforskning till storskalig tillämpad forskning, och med täta kontakter med studenter genom institutionens engagemang i civilingenjörs- högskoleingenjörs- och masterutbildningar. Vår forskning och undervisning bedrivs inom sju avdelningar med olika forskningsfokus.

Läs mer om oss här

Om avdelningen
Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vi bedriver forskning inom funktionella porösa material för energi- och miljötillämpningar, nanobiomaterial, hållbar elektrisk energilagring och energiomvandling, funktionalisering av elektrodytor för katalytiska tillämpningar, additiv tillverkning för läkemedelsmaterial, mikrosensorer för in vivo användning, samt hållbara material från biomassa. Forskare vid avdelningen har således omfattande erfarenhet inom funktionalisering av biomaterial, biokompabilitet, additiv tillverkning, organisk energilagring, nanosäkerhet, samt utveckling och analys av funktionella porösa material. Läs mer om avdelningen här

Projektbeskrivning
Detta är ett projekt inom området funktionella porösa material för tillämpningar som gasseparation (växthusgaser), vattenskördning, vattenrening, katalys och läkemedelsleverans. Inom projektet finns kompetens inom syntes och optimering av ett brett spektrum av porösa material, inklusive porösa oxider, zeoliter och metallorganiska ramverk (MOF:ar), etc.

I detta projekt ges du möjlighet att fokusera på miljötillämpningar av porösa material såsom MOF:ar. Specifika tillämpningsområden inkluderar vattenskörd genom adsorption och katalytisk vätgasgenerering med hjälp av MOF:ar. Projektet innefattar huvudsakligen syntes och karakterisering av befintliga och nya MOF:ar, samt utveckling av bearbetningsmetoder efter syntes som 3D-utskrift och konstruktion av enkla enheter för vattenskördning och generering av vätgas.

Se inslag från SVT här.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden.

När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Läs mer om forskarutbildningen här

Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Syntes och karakterisering (t.ex. röntgendiffraktion, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi, gasadsorption) av porösa material
  • Testning av material för applikationer inom adsorption som ligger inom våra nuvarande forskningsområden, med stort fokus på vattenadsorption under olika applikationsrelevanta förhållanden, samt att designa, optimera och utföra (termo- och foto-) katalytiska reaktioner för vätgasgenerering .
  • Att arbeta i ett tvärvetenskapligt team i samarbete med nationella och internationella partners.

Kvalifikationskrav
Masterexamen i kemi, kemiteknik, materialvetenskap, mineralogi eller liknande område som arbetsgivaren anser likvärdigt.

Vi kräver mycket god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen (1993:100) 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Kunskaper om porösa material samt färdigheter inom organisk och oorganisk syntes och heterogen katalys.

Kunskaper och färdigheter i materialkaraktäriseringstekniker såsom termisk gravimetrisk analys (TGA), diffraktionstekniker (t.ex. röntgen) och elektronmikroskopi (SEM, TEM).

Erfarenhet av design och konstruktion av enheter i laboratorieskala såsom flödesreaktorreaktorer och andra system är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du ska vara självgående och initiativrik samt ha förmåga att självständigt planera och driva projekt. Du ska vidare vara strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp, samt ha lätt för att samarbeta och kommunicera med personer inom olika ämnen.

Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen/ civilingenjörsexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, så som publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.

Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Vi kommer löpande under ansökningstiden att läsa ansökningshandlingar och kalla till intervju.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:Prof. Maria Strømme, Docent Ocean Cheung, eller Docent Chao Xu.

Välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2024, UFV-PA 2024/1103                             

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Lön enligt lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1103
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-07
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb