Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem. Inom detta ämnesområde är tjänsten inriktad mot industriell analys. 

Området industriell analys är ett tvärvetenskapligt område som omfattar industriell teknik, informationsteknologi och management där man utnyttjar tekniker såsom digitala modeller, simulering, optimering, storskalig datahantering och dataanalys, artificiell intelligens och konnektivitet via internet med målet att analysera, utveckla och optimera industriella system, processer och produkter i ett livscykelperspektiv.

Arbetsuppgifter: 

  • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.
  • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Kvalifikationskrav:

  • Doktorsexamen
  • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
  • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. 
  • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.
  • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom: simulering, flermålsoptimering och analys av produktionssystem samt informationsutvinning, maskininlärning och/eller datavetenskap, särskilt tillämpad på industriella system.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid bred och djup pedagogisk förtrogenhet inom områden med koppling till simulering, flermålsoptimering och analys av produktionssystem, särskilt tillämpad på industriella system.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av Thomas Lennerfors, Professor, tel 070-1679553, thomas.lennerfors@angstrom.uu.se

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra månader, vikariat.  

Lön: Individuell lönesättning

Antal lediga befattningar: 1

Sysselsättningsgrad: 30%

Ort: Uppsala

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2023, UFV-PA 2023/2311.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Löneform individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 30
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2311
Publicerat 2023-06-08
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb