Uppsala universitet, Institutionen för psykologi

Institutionen för psykologi tillhör samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen arbetar drygt hundra personer, varav mer än hälften utgörs av professorer, forskare och personer anställda på en lärarbefattning. Institutionen har idag cirka trettio aktiva doktorander. Läs mer här: https://www.psyk.uu.se/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, handledning och examination. Undervisning som ingår i anställningen är på grund- och avancerad nivå inom områdena socialpsykologi, personlighetspsykologi, statistik och forskningsmetodik. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom de egna ämnesområdena och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning (AO) den som har avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt har dokumenterad pedagogisk skicklighet. Den sökande ska dessutom ha genomgått en för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, såsom noggrannhet, lyhördhet, självständighet och god samarbetsförmåga.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid såväl den pedagogiska skickligheten som den administrativa skickligheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. För den aktuella anställningen är erfarenhet av undervisning inom områdena socialpsykologi, personlighetspsykologi, statistik och forskningsmetodik, i synnerhet enkätmetodik och tillhörande statistiska metoder, särskilt meriterande. Särskild betydelse ska även tillmätas undervisningserfarenhet rörande samordning av laborationer samt att leda seminarier och statistikverkstäder. Vid bedömning av den administrativa skickligheten ska förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Förmågan att planera, initiera, leda och utveckla utbildning har betydelse samt förmåga att genom utbildningen samverka med det omgivande samhället (AO 22 §).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska samt inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

  • Curriculum Vitae
  • Redovisning av pedagogiska meriter
  • Redovisning av administrativa meriter
  • Redovisning av övriga meriter
  • Lista med referenspersoner (namn, kontaktuppgifter och tidigare arbetsrelation)

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning. 

Om anställningen:
Anställningen är tidsbegränsad under ca 9 månader. Omfattningen är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Tillträde 17 april eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

 Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Alexander Rozental,

alexander.rozental@psyk.uu.se, 073-693 79 48

Välkommen med din ansökan senast den 30 mars 2023, UFV-PA 2023/945.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-17
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/945
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-15
Sista ansökningsdag 2023-03-30

Tillbaka till lediga jobb