Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad & industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Industriell teknik, Kvalitetsteknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har en stark och internationell forskningsmiljö och har ungefär 100 anställda med forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats: https://www.cie.uu.se

Industriell teknik är ett brett, tvärvetenskapligt ämne som spänner över flera delområden från organisation och ledning, innovation och entreprenörskap samt industriell och social marknadsföring inom teknik- och innovationsintensiva verksamheter över automation och optimering till maskinkonstruktion, produktion och produktionssystem.

USER - Uppsala Smart Energy Research group – är i hög grad tvärvetenskaplig, kombinerar tillämpade och teoretiska, samt kvalitativa och kvantitativa, angreppssätt. Forskargruppen är involverad i omfattande samarbeten med näringslivet och andra lärosäten, bland annat inom de nätverk som det strategiska forskningsområdet STandUP for Energy och programmet Resistans och effekt – om smarta elnät för de många människorna omfattar. Fokus för forskningen är elkonsumenters roll i omställningen till ett mer hållbart energisystem, ofta med ett särskild fokus på smarta elnät, efterfrågeflexibilitet, styrmedel och flexibilitetsmarknader. För mer information, se forskargruppens webbplats: USER - Uppsala universitet (uu.se) 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak forskning och upp till 20 procent undervisning. Det innebär att du som en av de mer seniora medlemmarna av USER bidrar till genomförandet och utvecklingen av den forskning och undervisning som bedrivs inom området användarnas roll i omställningen till ett hållbart energisystem. I arbetet ingår bland annat att

  • initiera, leda och bidra till samtliga steg i forskningsprocessen, inklusive ansökningar till externa finansiärer, planering och utformning av studier, formulering av forskningsfrågor, kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys samt vetenskapliga artiklar och rapporter,
  • handleda studenter och doktorander inom grund- och forskarutbildningen,
  • bidra till utvecklingen av ämnesområdet via interna och externa seminarier, workshops och konferenser samt
  • bidra till den administration som ovanstående innebär.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i industriell teknik, eller annat relevant ämnesområde. Erfarenhet av kvalitativa forskningsmetoder och en grundläggande förståelse för energisystemet, elmarknaden och dess aktörer. Goda kunskaper i muntlig och skriftlig svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är erfarenhet av kvantitativa forskningsmetoder, tvärvetenskap och metodologiska angreppssätt som kombinerar kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys samt kunskap om användarperspektiv på smarta elnät, efterfrågeflexibilitet, styrmedel, energigemenskaper och flexibilitetsmarknader.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Cajsa Bartusch Kätting, 070-527 43 27, cajsa.bartusch@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2023, UFV-PA 2023/895.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/895
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/OFR, tco@uadm.uu.se
  • SEKO Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-04-26

Tillbaka till lediga jobb