Department of Physics and Astronomy

Doktorand i Fysik med inriktning mot radiosensitisering för strålningsterapi – röntgeninducerad fragmentering av DNA (MSCA COFUND-projektet PRISMAS)

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet. Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se

Avdelningen för Röntgenfysik är världsledande i användningen av avancerade spektroskopiska analysmetoder. Detta har gett oss en position i forskningens framkant i studier på atomär nivå av atomer, molekyler och kondenserad materia.

I denna avdelning ingår forskningsprogrammet Kemisk and Biomlekylär Fysik, som som värd för projektet har ett särskilt fokus på de grundläggande egenskaperna och ultrasnabba processerna i atomer, molekyler, kemiska system och proteiner. Med röntgenspridning och spektroskopi avslöjar vi hur elektroner och atomer rör sig och interagerar för att förklara hur makroskopiska egenskaper och funktion uppstår.

Projektet är också en del av MSCA COFUND-projektet PRISMAS, vilket erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Strålterapi används ofta vid cancerbehandling, där den mikroskopiska huvudmekanismen för att döda cancerceller är dubbelsträngsbrott i DNA. Ett problem vid strålbehandling är skador på frisk vävnad. En möjlig lösning på detta är radiosensitisering av tumörceller, dvs att introducera tunga atomer i målområdet. Genom att ställa in strålningen till en absorptionskant hos de tunga atomerna skulle detta leda till en mycket mer lokaliserad stråldos. Genom att studera prototypbiomolekyler med tunga atomer med hjälp av röntgenstrålar från synkrotroner och frielektronlasrar kan detaljerna i dessa processer belysas, det vill säga fragmentering och kopplingen till röntgen- eller Auger-emission. På MAX IV tillåter det nya ICE-instrumentet att identifiera molekylär fragmentation som uppstår från specifika joniseringshändelser och korrelera dessa. Den nya TRISS elektrosprayjoniseringskällan för biomolekyler i kombination med en jonfälla utgör ett annat viktigt instrument för detta projekt som tillsammans möjliggör studier av enstaka biomolekyler.

Arbetsuppgifter
Du kommer att studera den röntgeninducerade fragmenteringsdynamiken för prototypbiomolekyler med tunga atomer med en uppsättning av experimentella tekniker, inklusive elektronspektroskopi för att avslöja de intramolekylära processerna som leder till fragmentering, och masspektroskopi för att studera de producerade fragmenten. Du kommer att använda dessa tekniker både separat och tillsammans vid synkrotronstrålningsanläggningar. Du kommer dessutom att få tidsupplöst information på den låga femtosekundstidskalan med hjälp av röntgenfrielektronlasrar. Som en del av PRISMAS omfattar projektet en utstationering på 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige, där till exempel ICE elektron-jonsammanfallsupplägget och TRISS jonfällan erbjuder toppmoderna forskningsmöjligheter.

Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationskrav
Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02 .

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel fysik, kemi eller materialvetenskap.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Mycket goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.  

Önskvärt/meriterande i övrigt
Du bör vara mycket motiverad att bedriva experimentell röntgenbaserad forskning i en aktivt forskargrupp med intresse för att fördjupa dig i fysikaspekter såväl som avancerade provhanteringssystem.

Erfarenhet av elektron- och jonspektroskopi är meriterande samt arbete med vakuumutrustning. Erfarenhet av arbete vid synkrotron- och frielektronlaseranläggningar är också meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur din erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning vid institutionen. Vikt kommer även att läggas på kandidatens samarbetsförmåga, driv, självständighet samt hur kandidatens erfarenheter och kunskaper kan stärka pågående forskning på institutionen.

Övrigt
Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
  • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Uppsala University välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Om anställningen
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Anställningen är tidsbegränsad till fyra år, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Beräknad start 2023-09-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carl Caleman, carl.caleman@physics.uu.se, Olle Björneholm, olle.bjorneholm@physics.uu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Välkommen med din ansökan senast den 2 Maj 2023, UFV-PA 2023/792.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/792
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb