Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om institutionens verksamhet, Institutionen för geovetenskaper.

Den tvärvetenskapliga forskningen inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi och strävar efter att ge kunskap om hur man identifierar, utforskar, utvinner och utnyttjar naturresurser på ett säkert och hållbart sätt. Vårt arbete involverar överväganden av både naturliga och sociala system och deras interaktioner, ofta med transdisciplinära tillvägagångssätt.

Tillgång till mat är essentiellt för att upprätthålla liv på jorden. Samtidigt beror tillgången av mat direkt på naturresursernas tillstånd. Effekter av klimatförändringar, miljöförstöring, pandemier och arbetet med att återuppbygga det svenska totalförsvaret har aktualiserat frågor om hur livsmedelsförsörjningen kan tryggas i en tid av ökad sårbarhet. Försörjningsförmåga och beroende av import av livsmedel diskuteras i Sverige. Med bakgrund av denna samhällsutveckling finns det flera skäl att utforska vilka förutsättningar som finns att utveckla mer resilienta regionala och lokala livsmedelssystem. Projektet bidrar till forskning om livsmedelsberedskap och skydd av jordbruksmark med fokus på den kommunala planeringen, politiken och praktiken. Det övergripande syftet med projektet är att 1) utforska och få en förståelse för om/hur kommuner arbetar med livsmedelsberedskap och skydd av jordbruksmark; 2) identifiera hinder, möjligheter, innovativa tillvägagångsätt, samt möjliga vägar för att stärka samarbeten både inom kommuner, mellan kommuner samt mellan kommuner och andra regionala och lokala nyckelaktörer för att bevara jordbruksmark och stärka livsmedelsberedskapen.

Projektet kommer att genomföras i ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH samt Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Doktorandtjänsten är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Doktorandens arbete kommer att fokusera på följande mål: 1) att utifrån tre utvalda fallstudier (urval av tre kommuner utifrån resultatet av en regional undersökning) undersöka hur kommunerna arbetar inom policy, planering och praktik för att dels bevara jordbruksmark för livsmedelsproduktion dels om åtgärder tas för att stärka kommunens livsmedelsberedskap; 2) att identifiera dessa kommuners förutsättningar, möjligheter, hinder och målkonflikter i policy, planering och praktik i detta arbete; 3) att undersöka innovativa kommunala och regionala initiativ som bidrar till bevarandet av jordbruksmark och livsmedelsberedskap; 4) att utforska samarbeten både inom kommuner, mellan kommuner samt mellan kommuner och andra regionala och lokala nyckelaktörer för att bevara jordbruksmark och stärka livsmedelsberedskapen.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en magisterexamen i stadsplanering, kulturgeografi, statsvetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande. Kandidaten ska ha dokumenterad erfarenhet av att tillämpa kvalitativa forskningsmetoder, såsom textanalys, intervjuer, fokusgrupp intervjuer, observationer, intressentkartläggning och etnografiska tillvägagångssätt, samt erfarenhet av olika deltagande-processer med olika aktörer t.ex. work shops och andra typer av samproduktion av kunskap. Bra skriftlig och talad svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla ett brev på högst 2 sidor som kortfattat beskriver dina motiv för att söka doktorandtjänsten, hur du vill bidra till projektet, samt relevanta färdigheter, kvalifikationer och forskningsintressen. Ansökan ska också innehålla ett CV, kopior av relevanta betyg, examensarbete samt kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Madeleine Granvik, tel +46 70 425 00 53, e-post: madeleine.granvik@balticuniv.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 februari 2023, UFV-PA 2023/339.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-05-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/339
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-27
Sista ansökningsdag 2023-02-24

Tillbaka till lediga jobb