Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

Ett urval av våra specifika fokusområden: Molekylär Galenisk Farmaci • Läkemedelsformulering • Farmaceutisk Nanoteknologi • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Klinisk farmaci • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Samhällsfarmaci.

För mer information se: Farmaci

SciLifeLab (Scilifelab) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Forskargruppen
Doktoranden kommer att arbeta i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci. Gruppen har en interdisciplinär ansats och kombinerar beräkningskemi och bioinformatik med cell- och molekylärbiologi, biofarmaci, farmaci och fysikalkemi för att hitta nya vägar att förutsäga och definiera hastighetsbegränsande barriärer för absorption och organ distribution av olika läkemedel. Vi förväntar oss att vår forskning kommer att ge insikter om nya mekanismer för läkemedelsupptag, disposition och leverans, vilket kommer att stödja utvecklingen av nya terapeutiska strategier för effektiv oral läkemedelstillförsel. För mer information se Bergström. Tjänsten är knuten till Alexandra Telekis forskargrupp (Teleki) som är associerad med SciLifeLab. Målet med gruppens forskning är att omvandla nanomedicinska innovationer till kliniskt relevant, patientvänlig diagnos och behandling.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Projektet
Doktoranden kommer att arbeta inom vaginala läkemedelsformuleringar med målet att utveckla en långverkande, slemhinne-penetrerande anordning för läkemedelstillförsel. Denna appliceras lokalt i slidan för att ge enkel och effektiv behandling av kvinnosjukdomar, t.ex. vaginala infektioner eller endometrios. Läkemedelsformuleringen kommer att baseras på emulsioner och liposomer. Dessa formuleringar kommer att laddas i spetsen av mikronålar eller som läkemedelsdepoter i vaginala ringar. Projektet kommer att använda relevanta in vitro och ex vivo vaginalmodeller för att studera mikronålarnas slemhinne-penetrerande egenskaper och läkemedelsfrisättningen.

Fokusområden för forskarstudierna är: Läkemedelsformulering • Mikronålar • Vaginala läkemedelsformuleringar.

Kvalifikationer
Ansökan från högt motiverade kandidater är välkomna. Mastersexamen i farmaci, läkemedelsutveckling, kemiteknik, biokemi, biomedicin, bioteknologi eller inom annat relevant område. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt. Tidigare erfarenhet med något eller några av fokusområdena är meriterande.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets rekryteringssystem och förväntas innehålla

  • Ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
  • CV med kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post),
  • Kopior av relevanta certifikat, examensbevis och betyg.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor och docent Alexandra Teleki, tel 018-471 4745, e-post alexandra.teleki@scilifelab.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 9 februari 2023, UFV-PA 2023/169.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-03-01
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/169
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-19
Sista ansökningsdag 2023-02-09

Tillbaka till lediga jobb