Uppsala universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har ungefär 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https://www.cie.uu.se

Avdelningen för Byggteknik och byggd miljö bedriver forskning och utbildning inom området byggteknik och andra byggvetenskaper med fokus på energi i byggnader och byggd miljö. Några forskningsområden som bland annat studeras vid avdelningen är:

  • datordriven modellering, simulering och optimering
  • potentialen för olika energiresurser och förnybara energisystem i den byggda miljön
  • energieffektiv byggnadsdesign med lågt klimatavtryck
  • energimodellering av byggnader på stadsnivå
  • livscykelanalys

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Byggsektorn står för nästan 34 % av den totala energianvändningen och 20 % av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå det långsiktiga målet om nettonollutsläpp av växthusgaser i Sverige till 2045 är det därför nödvändigt att uppnå byggnader med netto-noll energianvändning (eller klimatpåverkan) ur ett livscykelperspektiv. Förutom passiva energieffektiviseringsåtgärder (t.ex. byggnadsmaterial, byggnadsutformning och energieffektiva fönster), spelar aktiva och förnybara energieffektiviseringsåtgärder (t.ex. solpaneler och vindkraftverk) en nyckelroll i utformningen av sådana byggnader. Detta beror på potentialen hos aktiva och förnybara energieffektiviseringsåtgärder för att kompensera överskottsenergianvändningen under en byggnads livscykel.

I detta projekt, som finansieras av Energimyndigheten, kommer du att arbeta med att utveckla datordrivna modeller som integrerar simulering och optimeringsalgoritmer (t.ex. evolutionära algoritmer och maskininlärning) med livscykelanalyser. De utvecklade datordrivna modellerna i projektet kommer att fungera som beslutsstöd för byggnadsaktörer under byggnadernas projekteringsfas för att säkerställa netto-noll-balans för energianvändning (eller klimatpåverkan) ur ett livscykelperspektiv. Dessutom inkluderar projektet fallstudier av både nybyggnation och renovering som kommer att tillhandahållas av industriella partners. De utvecklade modellerna kommer att användas och testas i dessa fallstudier för att ge ny kunskap om vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan säkerställa byggnader med netto-noll energianvändning (eller klimatpåverkan) ur ett livscykelperspektiv.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Vi söker kandidater med civilingenjörsexamen eller motsvarande teknisk masterexamen inom byggteknik, energisystem, system i teknik och samhälle, teknisk fysik eller annat område relevant för forskningen, i kombination med stark bakgrund inom datordrivna simuleringar och optimeringsalgoritmer. Du ska ha god samarbetsförmåga liksom förmåga att arbeta självständigt. Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av livscykelanalyser och byggnadsenergisimulering är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Farshid Shadram, farshid.shadram@angstrom.uu.se, 018-471 5391.

Välkommen med din ansökan senast den 27 februari 2023, UFV-PA 2023/67.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/67
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-16
Sista ansökningsdag 2023-02-27

Tillbaka till lediga jobb