Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella Material (NFM)  är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Forskare vid NFM har omfattande erfarenhet inom organisk energilagring, biokompabilitet och nanosäkerhet, additiv tillverkning, samt utveckling av funktionella porösa material för olika tillämpningsområden, som för leverans av läkemedel, gasseparation, vattenrening och katalys.

Projektbeskrivning: Inom avdelningen för nanoteknologi och funktionella material har vi under många år utvecklat organiska elektrodmaterial för energilagring. I nära samarbete med industri har vi under de senaste åren gjort betydande framsteg inom batterier baserade på cellulosa och ledande polymerer. Nyligen har vi utformat processer för reaktioner i flödesreaktorer från restprodukter från pappersindustrin.

Vi avser att starta ett nytt projekt inom detta område med inriktning mot grön framställning av monomerer från förnyelsebara biomaterial. Monomererna utgör basen för högintressanta polymerer som har flera kommersiella tillämpningar bland annat inom energilagring.

Idag förlitar sig produktionen av monomerer på oljebaserade startmaterial, men en övergång till förnyelsebara material som är tillgängliga i stor skala är mycket eftertraktad.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetsuppgifterna inom forskningsprojektet för denna doktorandtjänst handlar om att utveckla flödesprocesser för framställningen av molekyler från biomassa. Detta innefattar organisk synteskemi och karakterisering av småmolekyler, samt handhavande av utrustning tillhörande flödesreaktorer.

Kvalifikationskrav: Masterexamen inom kemiteknik, organisk kemi, eller motsvarande utbildning inom angränsande områden. Kunskaper och färdigheter inom organisk synteskemi är meriterande. 

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav. 

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper som god samarbets- och kommunikativ förmåga.  Sökanden bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Din ansökan ska innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv,  varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du haft till respektive referent.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Jonas Lindh, jonas.lindh@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 30 april 2020, UFV-PA 2020/932.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Våren 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Enl lokalt kollektivavtal för doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/932
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-25
Sista ansökningsdag 2020-04-30

Zurück zu Stellenangeboten